Henkilötietolaki

Henkilötietolaki määrää mitä tietoja saa kerätä esimerkiksi yrityksen asiakasrekisteriin, yhdistyksen jäsenrekisteriin tai vastaavaan. Pääsääntöisesti tietoa saa kerätä vain rekisteröidyn erikseen antamalla luvalla tai jos rekisteröity on esimerkiksi yrityksen asiakas. Kerättävillä tiedoilla on oltava asiallinen yhteys rekisterin tarkoitukseen - kengännumeroa ei siis saa tallentaa rekisteriin, ellei kyseessä ole kenkäkaupan asiakasrekisteri.

Laki luettelee joukon arkaluonteisia tietoja, joita saa yleensä tallentaa rekisteriin vain rekisteröidyn luvalla. Eräs näistä on uskonnollinen vakaumus:

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan: - -

2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista; - -

Henkilötietolaki 22.4.1999/523, 11 §

Ennen henkilötietolakia voimassa ollut henkilörekisterilaki sisälsi saman määräyksen.

Ks. tarkemmin artikkelista Henkilötietojen suoja ja vakaumus.

Seuraava hakusana: Herran kansa ry


Teksti tarkistettu viimeksi 4.2.2018.
Anna palautetta