Herran kansa

Herran kansa on Joensuussa pääpaikkaansa pitävä uskonnollinen yhteisö. Yhteisön oikeusmuoto on rekisteröity yhdistys. Perusopetuslain mukaan oman uskonnon opetusta saa vain rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta.

Herran kansa ry on ainoa poikkeus tähän sääntöön. Poikkeus perustuu perusopetuslain siirtymäsäännökseen:

Mitä 13 §:ssä säädetään uskonnollisesta yhdyskunnasta, sovelletaan sellaiseen tämän lain voimaan tullessa toimivaan uskonnolliseen yhdistykseen, jota perusopetuksen järjestäjä on pitänyt tuolloin voimassa olleissa säännöksissä tarkoitettuna uskontokuntana.

Säännös lisättiin lakiin eduskuntakäsittelyssä sivistysvaliokunnan ehdotuksesta.

Seuraava hakusana: Hätäkaste


Teksti tarkistettu viimeksi 8.1.2024.
Anna palautetta