Mainonnan eettinen neuvosto

[Kuva mainoksesta]
Tämän mainoksen ei katsottu halventavan kristinuskoa.
Kuvalähde Kestopuu

Mainonnan eettinen neuvosto ei ole lakisääteinen elin, vaan osa mainosalan itsesäätelyä. Neuvosto antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, noudattaako mainos hyvää markkinointitapaa. Neuvosto ei ota kantaa mainonnan lainmukaisuuteen, eikä mainoksen todenperäisyyteen tai sen poliittisen tai uskonnollisen sisältöön.

Neuvoston lausunnot perustuvat kansainvälisen kauppakamarin antamiin ohjeisiin, joiden mukaan mm. "Markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi - - uskontoon" ja "Markkinoinnissa ei saa halventaa tai väheksyä tiettyä henkilöä, ihmisryhmää - -".

Selvästi uskontoihin liittyviä lausuntoja neuvosto on antanut useita, mutta harvemmin kuin kerran vuodessa.

Neuvosto voi ottaa kantaa kaikkeen mainontaan, myös silloin kun tavoite ei ole kaupallinen vaan aatteellinen tai taustalla on uskonnollinen toimija.

Neuvoston toiminnasta vastaavat Keskuskauppakamari ja Mainonnan neuvottelukunta, joka edustaa mainosalan järjestöjä. Neuvosto aloitti toimintansa 2001.

Ks. myös Mainonnan eettisen neuvoston oma sivu.

Seuraava hakusana: Maistraatti


Teksti tarkistettu viimeksi 3.1.2024.
Anna palautetta