Maistraatti

Muuttuva tilanne: Maistraatit ja Väestörekisterikeskus on tarkoitus yhdistää vuoden 2020 alusta, ks. tiedote.

Maistraatit ovat valtion paikallisia hallintoviranomaisia. Niitä on hallinnollisesti noin kymmenen, toimipaikkoja kaikkiaan muutamia kymmeniä ympäri maata. Maistraatit vastaavat oman alueensa sekalaisista hallintotehtävistä, kuten väestötietojärjestelmästä, holhousasioista, kauppa ja -yhdistysrekisteristä, aiemmin myös esimerkiksi venerekisteristä.

Maistraattiin voi lähettää ilmoituksen uskontokunnasta eroamisesta, katso hakusana eroaminen uskontokunnasta.

Maistraattien henkikirjoittajat voivat vihkiä avioliittoon. Vihkiminen on ilmainen maistraatissa toimitettuna, maistraatin ulkopuolella se edellyttää vihkijän matkakulujen korvaamista. Maistraatti voi myöntää vihkimisoikeuden oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle, jos "on tarpeen siviilivihkijöiden riittävän määrän turvaamiseksi maistraatin toimialueella." Vihkimisestä ks. hakusana avioliittoon vihkiminen.

Jos vauvaa ei kasteta kummankaan valtionkirkon jäseneksi, vanhemmat ilmoittavat lapsensa nimen maistraattiin. Jos vauva kastetaan evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon jäseneksi, valtionkirkon papit ilmoittavan nimen väestörekisteriin vanhempien puolesta.

Maistraattien tehtävistä säätää Rekisterihallintoasetus 4.4.1996/248.

Organisaatio ja nimitys on ollut nykyinen vuodesta 1996. Maistraattien edeltäjiä ovat olleet henkikirjoittajan toimistot (1971-1983) ja rekisteritoimistot (1984-1995).

Katso myös maistraattien kotisivu.

Seuraava hakusana: Mielenosoitus


Teksti tarkistettu viimeksi 6.2.2018.
Anna palautetta