Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on väestörekisterikeskuksen ja maistraattien tilalle 1.1.2020 tullut valtion virasto. Muutos oli hallinnollinen eikä muuttanut kansalaisen näkökulmasta mitään.

DVV:n jokaisesta kansalaisesta tallentamiin tietoihin kuuluu myös jäsenyys uskonnollisissa yhdyskunnissa, mutta ei esimerkiksi jäsenyys yhdistyksissä. Valtionkirkkojen kirkollisverotus perustuu väestötietoihin. Uskontokunnan tallentamista väestötietoihin on jonkin verran myös kritisoitu. Yleisesti henkilörekistereistä ks. artikkeli Henkilötietojen suoja ja vakaumus.

Ilmoituksen uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamisesta voi tehdä DVV:lle tai asianomaiselle yhdyskunnalle.

Seuraava hakusana: Eduskunnan oikeusasiamies


Teksti tarkistettu viimeksi 2.1.2024.
Anna palautetta