Säätyerioikeudet (historiaa)

Säätyerioikeudet takasivat lähinnä säätyvaltiopäivien aikana (ennen vuotta 1906) erityisoikeuksia joillekin ihmisryhmille. Papistoa koski kaksi tällaista määräystä: "16 päivänä lokakuuta 1723 annetut papiston erioikeudet" ja "pappissäädylle 2 päivänä maaliskuuta 1789 annettu vakuutus".

Erioikeuksia ei lakkautettu Suomen itsenäistyessä, vaan ne jäivät perustuslakeihin rinnastuvina voimaan. Vielä vuonna 1982 säädetty rikesakkolaki sisälsi näiden erioikeuksien vuoksi kohdan, jossa viitataan tuomiokapituleille tehtävään ilmoitukseen papin saamasta rikesakosta. Viimeisen kerran erioikeuksia sovellettiin 1993, kun hallituksen esityksessä 22/1993 ehdotettiin Laki eräistä poikkeuksista papiston erioikeuksiin säädettäväksi perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Säätyjen erioikeudet kumottiin 1995.

Seuraava hakusana: Tasavallan presidentti


Teksti tarkistettu viimeksi 2.1.2024.
Anna palautetta