TV- ja radiomainokset

Jumalanpalveluksen ym. uskonnollisen tilaisuuden TV-lähetystä ei saa keskeyttää mainoskatkoilla. Tämä koskee myös aatteellista mainontaa, esimerkiksi vaalimainontaa.

Uskonnollisten tilaisuuksien televisiolähetyksiä ei saa katkaista mainoksilla eikä teleostoslähetyksillä.

- - Aatteellisella tai yhteiskunnallisella mainonnalla ei saa keskeyttää uskonnollisten tilaisuuksien televisiolähetyksiä.

Laki sähköisen viestinnän palveluista 7.11.2014/917, 216 § ja 224 §

Laki ei koske radio-ohjelmia. Laki ei koske myöskään esimerkiksi uskonnollista keskusteluohjelmaa, ainostaan uskonnollisen tilaisuuden televisiointia.

Uskonnonvapauden ja elinkeinovapauden kannalta rajoitus on mielivaltainen ja periaatteellisesti väärä. Asian tulisi kuulua ao. uskonnollisen yhteisön ja televisiotoiminnan harjoittajan päätösvaltaan, ei lainsäätäjälle.

Mainittu laki viittaa hyvän tavan vastaisuudesta kuluttajansuojalakiin, jonka mukaan mainos on hyvän tavan vastainen mm. jos se loukkaa uskonnollista vakaumusta.

Aatteellista, esimerkiksi uskonnollista mainontaa laki säätelee kaupallista markkinointia löyhemmin. Tällainenkin mainos on erotettava selvästi muusta ohjelmasta, ja myös sen kattaa lasten suojelua koskeva pykälä. Toisaalta esimerkiksi aikarajoituksia mainoksen enimmäispituudesta ei sovelleta aatteelliseen mainontaan.

Historiaa

Nykyinen säädös tuli voimaan 1.5.2010 ja siirrettiin myöhemmin sellaisenaan tietoyhteiskuntakaareen; lain nimi muuttui sittemmin. Sitä edeltävässä laissa ei ollut erityisiä säännöksiä aatteellisesta mainonnasta. Näin laki on samalla ensimmäinen laki, joka erityisesti ottaa kantaa uskonnolliseen tai aatteelliseen mainontaan.

Aikaisemmin muun uskonnollisen ohjelman kuin uskonnollisen tilaisuuden televisiointia ei saanut keskeyttää, jos ohjelman pituus oli alle puoli tuntia. Sääntö poistui lain muuttuessa.

Televisio- ja radiotoimintaa koskeva laki sisälsi aiemmin viittaussäännöksen sijaan suoraan määräyksen "Televisio- ja radiomainoksissa tai teleostoslähetyksissä ei saa loukata ihmisarvoa, eikä uskonnollista tai poliittista vakaumusta.", ja vastaavasti Liikenneministeriön päätös mainonnasta kaapelilähetystoiminnassa sisälsi määräyksen "Mainoksissa ei saa loukata uskonnollisia tai poliittisia mielipiteitä." Käytännössä tässä lainmuutos oli tekninen eikä vaikuttanut lain sisältöön.

Seuraava hakusana: Työaikalaki


Teksti tarkistettu viimeksi 11.1.2024.
Anna palautetta