Wiccalaisuus

Wiccalaisuus on eräs uskonnollinen liike, jolle tunnusomaista on mm. luonnon pyhyyden korostaminen.

Suomalainen wicca-yhteisö pyrki vuonna 2002 rekisteröitymään virallisesti uskonnolliseksi yhdyskunnaksi, mutta opetusministeriö hylkäsi hakemuksen. Yhteisö valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka äänin 4-3 ratkaisi ettei päätöstä muuteta. Tämä oli koko itsenäisyyden ajan toinen kerta, kun hakemusta rekisteröidyksi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi ei hyväksytty, ja samalla ensimmäinen kerta jolloin päätöksestä valitettiin.

Perusteluna hakemuksen hylkäämiselle oli vanhan uskonnonvapauslain vaatima "selvitys yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja julkisen uskonnonharjoituksen muodosta". Wiccalaisuudella ei ole selvää pyhää kirjaa eikä varsinaista kattavaa uskontunnustusta.

Uskonnonvapauden kannalta vaatimus selvästä uskontunnustuksesta on haitallinen. Uudessa, vuonna 2003 voimaan tulleessa laissa vaaditaankin hieman laveammin että toiminta "pohjautuu uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan perusteisiin." Vakaumusten tasa-arvon kannalta parasta olisi, että erillistä rekisteriä uskonnollisista yhdyskunnista ei olisi, vaan yhdistyslaki ulotettaisiin kattamaan myös uskontokunnat.

Seuraava hakusana: www.eroakirkosta.fi


Teksti tarkistettu viimeksi 10.1.2024.
Anna palautetta