Rippikoulu ja vaihtoehdot

Aikuistumisleireistä tunnetuin on evankelis-luterilaisten seurakuntien järjestämä rippileiri. Muitakin vaihtoehtoja on, ja tälle sivulle on pyritty keräämään kaikki sellaiset. Erilaisia uskonnollisia ja muita vakaumuksellisia leirejä on toki paljon enemmän, mutta tässä kerrotaan nimenomaan rippikoulua vastaavista leireistä.

Rippikoulu ja rippileiri

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen kokonaisuus, jonka aikana kristillisen uskon näkökulmia pohditaan nuorten elämän ja heidän kokemusmaailmansa kautta. Suurin osa rippikouluista, noin 90 %, sisältää viikon mittaisen leirijakson. Kaikissa seurakunnissa on myös mahdollisuus osallistua rippikouluun, joka ei sisällä leirijaksoa. Rippileirin hinta on keskimäärin 80-140 euroa. Harrastuksiin painottuvat leirit, esimerkiksi vaellus-, laskettelu- tai pyöräilyriparit maksavat keskimäärin 200-400 euroa. On myös seurakuntia, joissa leirit ovat osallistujille ilmaisia.

Rippileiristä on kattava tietopaketti netissä, ks. kirkon oma rippikoulusivu. Rippikoulu tavoittaa 15-vuotiaista n. 75 %. Rippikoulu on avoin kaikille, myös uskontokuntiin kuulumattomille. Konfirmaation edellytyksenä on kaste ja kirkon jäsenyys.

Ev. lut. järjestöt

Osan rippileireistä järjestävät erilaiset Evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimivat järjestöt. Yhteensä näillä leireillä on mukana noin 3000 nuorta kesässä. Leirin pituus, hinta ja sisällön painotukset voivat vaihdella. Seuraavassa listassa linkit osoittavat erilliselle rippikoulu- tai nuorten toiminta -sivulle jos sellainen on, muutoin pääsivulle.

Uskonnoton vaihtoehto: Prometheus-leiri

Prometheus-leirit eli "protuleirit" ovat poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia aikuistumisleirejä. Leireille ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet osallistujat uskontokunnastaan tai maailmankatsomuksestaan riippumatta.

Leiriviikon tarkoitus on luoda osallistujilleen turvallinen tila, jossa pohtia omaa maailmankatsomustaan sekä saada uusia näkökulmia ja oivalluksia peilaamalla näkemyksiään muiden leirillä olijoiden kanssa. Oppitunteja ei ole, vaan leirin teemoja käsitellään keskustelemalla sekä erilaisten toiminnallisten keinojen avulla. Ensimmäinen leiri järjestettiin vuonna 1989 ja nykyään leirin käy vuosittain noin tuhat nuorta.

Leirillä käsiteltäviä teemoja ovat moninaisuus ja yhdenvertaisuus, oma elämä ja tulevaisuus, päihteet, yhteiskunta ja vaikuttaminen, media, maailmankuvat ja -katsomukset, identiteetti, ihmissuhteet, seksuaalisuus sekä ympäristö. Leirejä järjestetään myös ruotsiksi ja englanniksi. Tavanomaisten leirien lisäksi järjestetään erikoisleirejä, joilla painotetaan tiettyjä käsittelytapoja. 16-20 -vuotiaille järjestetään myös Prometheus-leirejä, joita kutsutaan ”sennuleireiksi”. (Lisäksi Prometheus-leirin tuki ry järjestää elämänkatsomusleirejä aikuisille (yli 20-vuotiaille).)

Vuonna 2022 leirit maksavat yhdistyksen jäsenille noin 300 euroa, eräät teemaleirit noin 360 euroa; muille kuin jäsenille hinta on joitakin kymmeniä euroja enemmän. Lisätietoa löytyy leirit järjestävän Prometheus-leirin tuki ry:n sivulta tai toimistosta: protu@protu.fi tai (09) 4368 5270.

Fifteenleiri, helluntailiikkeen leiri

Fifteenleiri on helluntailiikkeen tarjoama vaihtoehto. Fifteen-leirien tarkoituksena on informoida 15-vuotiasta kansanosaa kristinuskon peruspilareista sekä johdattaa heitä itsenäiseen kristillisyyteen.

Leirejä on nykymuodossaan järjestetty vuodesta 1999. Fifteenin käy vuosittain noin 400 nuorta, joista hieman yli puolet Iso Kirja-opiston leireillä, loput eri seurakuntien järjestämillä leireillä. Leireillä ei ole suositushintoja, hinta vaihtelee majoitustason mukaan. Leirien kesto on vähintään 8 päivää.

IK-opiston fifteen-leireistä on olemassa kattava selitys www-sivulla, ks. Fifteenit.

Kristinoppileiri, ortodoksien vaihtoehto

Ortodoksiset seurakunnat ja Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry järjestävät kristinoppileirejä, jotka ovat avoimia myös ei-ortodokseille. Leirin ohjelmassa eletään todeksi ortodoksista rukouselämää ja tapakulttuuria. Tämä näkyy mm. siinä, että leiripäivinä toimitetaan runsaasti jumalanpalveluksia, tutustutaan eri sakramentteihin käytännössä ja käydään läpi muita kirkon pyhiä toimituksia. Oppituntien aiheina ovat esimerkiksi elämän eettiset kysymykset, ortodoksisen kirkon historia ja nykypäivä sekä kirkkotaiteet, erityisesti kirkkomusiikki.

Leirejä alettiin järjestää 1950-luvulla. Yhdelle leirille osallistuu noin 20-50 leiriläistä. Leirien pituus on 6-10 päivää. Hinta vaihtelee leirin pituuden, järjestäjän ja leiripaikan mukaan.

Lisätietoja ortodoksisista kripareista saa erilliseltä sivulta.

Adventtikirkon nuortenleiri

Adventtikirkko järjestää viikon kestävän nuortenleirin (aiemmin "teinileiri") kesällä. Ohjelmaan kuuluu Raamatun opetusta, monipuolista musiikkia, sosiaalista yhdessäoloa ja erilaista liikunnallista toimintaa. Leiri on avoin muillekin kuin adventtikirkon jäsenille.

Leirejä on järjestetty vuodesta 1983 Kallioniemessä, Laukaassa, ja niille osallistuu noin 100 nuorta. Leiri maksaa 198 euroa.

Nuorten toiminnasta ja leireistä kerrotaan lisää Lanun Facebook-sivuilla sekä nettisivulla.

Vapaakirkon seurakuntakoululeiri

Vapaaseurakunnat järjestävät 15-vuotiaille nuorille seurakuntakoulun, tuttavallisemmin seuriksen. Käytännössä leirejä koordinoi Suomen Vapaakirkon Nuoret ry. ja paikallisseurakunnat lähettävät nuorisotyöntekijöitään opettajiksi ja johtajiksi leireille. Leireille osallistuu yhteensä 100-120 nuorta. Leirit järjestetään kesällä Jyväskylässä Kiponniemen toimintakeskuksessa ja Tampereella Teopoliksessa.

Leireillä opetetaan kristinuskon perusteita, paneudutaan nuorena olemisen ja elämisen kysymyksiin ja tutustutaan Raamattuun. Leiriläisille opetetaan myös seurakunnasta ja Suomen Vapaakirkosta. Lisäksi leireillä on yhteysiltoja ja iltanuotioita. Yhteysilloissa rukoillaan, lauletaan ylistyslauluja ja kuullaan opettajien ja isosten omakohtaisia kokemuksia rukouksesta sekä uskonelämästä. Opetusmateriaalina käytetään Kohti elämää-kirjaa.

Leirit maksavat Vapaakirkon jäsenille hieman yli 300 euroa, koska kotiseurakunta tukee heidän osallistumistaan. Vapaakirkkoon kuulumattomat maksavat koko leirin hinnan, yli 450 euroa, itse.

Näilläkin leireillä on oma sivunsa.

Metodistien leiri

Suomen Metodistikirkolla on vuodessa yksi rippileiri. Siihen osallistuu tavallisesti 5-6 nuorta. Leiri on muuten samantapainen kuin luterilainen rippileiri. Pituus on 10 päivää, jonka aikana on 40 oppituntia Raamatusta, kristinuskosta ja ihmisyydestä sekä niiden lisäksi aamu- ja iltahartaudet, pelit, kilpailut, iltaohjelmat jne.

Leirin hinta on 160 euroa. Leireille ovat tervetulleita muutkin kuin metodistikirkon jäsenet. Metodistien rippileiri voidaan hyväksyä esimerkiksi myös luterilasen kirkon puolella, jos luterilaisen seurakunnan kirkkoherra niin päättää.

Baptistien seurakuntakoulu

Baptistien aikuistumisleiri on nimeltään seurakuntakoulu. Leirin järjestää Suomen baptistikirkko. Joka kesä pidetään yksi leiri, johon kutsutaan baptistiyhdyskunnan rekisteriin kuuluvat 13-16 vuotiaat nuoret. Seurakunnat maksavat leirien kulut.

Leirillä opetetaan mm. Raamatun aiheista, kristinuskon perusteista, avioliitosta ja seurakunnasta. Ohjelmassa on paljon sosiaalista yhdessäoloa, iltanuotiohetkiä ym.

Suomen evankelisluterilainen Lähetyshiippakunta

Luther-säätiön ensimmäinen rippikoulu pidettiin kesällä 2010; rippikoulut jatkuivat myöhemmin Lähetyshiippakunnan seurakuntien toimintana. Rippikoulutyö alkaa Lähetyshiippakunnan seurakunnissa kouluiässä. Paikallisseurakuntien toimintasuunnitelmiin kuuluu tarpeen mukaan kouluikäisille (n. 8-12- vuotiaille) järjestettävä ehtoolliskoulu (nk. varhaistettu rippikoulu), jonka sisältönä on Vähä katekismuksen opinkohdat ikätason mukaan läpikäytynä. Ehtoolliskoulun päätteeksi lapset saavat oikeuden käydä ehtoollisella vanhempiensa kanssa.

Lähetyshiippakunnan valtakunnallinen rippikoulu järjestetään 15-vuotta täyttäville nuorille. Työtä koordinoi rippikoulutyöstä vastaava pastori. Rippikoulun toteutuksesta vastaavat sekä paikallisseurakuntien pastorit, että vanhemmat. Rippikoulu alkaa seurakuntajaksolla, jonka oppisisältöinä ovat mm. nuortenillat tai muut tapahtumat ja katekismuksen opinkappaleiden ulkolukutehtävät.

Seurakuntajakson jälkeen rippikoulu jatkuu 11 päivän pituisella rippileirillä. Leirillä syvennytään Raamatun teksteihin ja kristinuskon perusopinkappaleisiin yhteisten hartauksien, illanviettojen ja oppituntien aikana. Rippikoulu päättyy konfirmaatiojumalanpalveluksiin aluekeskuksissa tai paikallisseurakunnissa. Nuoret saavat rippikoulun käytyään oikeuden toimia kummina ja käydä itsenäisesti ehtoollisella.

Lähetyshiippakunnan seurakunnat järjestävät myös nk. päivärippikouluja maahanmuuttajaryhmille tai aikuisille, jotka etsivät mahdollisuutta osallistua rippikouluun.

Lisätietoa: https://www.lhpk.fi/nuoret/rippikoulu/.


Teksti tarkistettu viimeksi toukokuussa 2022.
Anna palautetta