Lapset ja nuoret

Yleistä

Lasten ja nuorten uskonnollinen asema
Alle 12-vuotiaan uskonnollisesta asemasta päättävät lapsen huoltajat yhdessä, 12-17 -vuotiaan asemasta huoltajat ja lapsi tai nuori yhdessä.

Lapsen ja nuoren uskonnolliset oikeudet
Lapsen ja nuoren uskonnolliset oikeudet - onko niitä? Laki takaa yleisellä tasolla jotain, käytäntö on vaikeampi.

Rippikoulu ja vaihtoehdot
Rippikoulu on tunnetuin aikuistumisleireistä. Sillä on muitakin vaihtoehtoja, sekä uskonnollisia että ei-uskonnollisia.

Alle kouluikäiset

Kummin tehtävistä eli "Erosin kirkosta, olenko vielä kummi?"
Jokainen uskontokunta päättää itse kuka saa olla kummi. Kummius ei ole muodollisesti, lain edessä, mikään erityinen side. Siksi kysymys siitä, onko kirkosta eronnut vielä kummi, on tavallaan mieletön.

Päiväkodit ja uskonnonvapaus
Päiväkotien kuuluu lain mukaan antaa uskontokasvatusta. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä, ja miten tästä vapautuvat ne joiden uskonnollinen näkemys poikkeaa enemmistöstä?

Kokemuksia päiväkodeista
Sivuston lukijoiden kertomuksia päiväkotien uskontokasvatuksesta.

Peruskoulu ja lukio

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus
Käytännössä kaikissa Suomen kouluissa opetetaan luterilaista uskontoa, johon saa osallistua jokainen oppilas. Vähintään kolmelle muun uskonnon tunnustajalle tai uskonnottomalle järjestetään oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetusta.

Koulun jumalanpalvelukset ja muu uskonnonharjoitus
Koulut saavat järjestää koululaisjumalanpalveluksia ja muuta uskonnonharjoitusta, mutta mikään säädös ei velvoita siihen. Ketään ei saa pakottaa harjoittamaan uskontoa, ei myöskään kyseiseen uskontokuntaan kuuluvaa.

Mitä elämänkatsomustieto on?
Elämänkatsomustieto on uskonnoille rinnakkainen oppiaine. Siihen kuuluu mm. pohdintaa hyvästä yhteiskunnasta, tiedon ja uskomusten rajanvedosta ja etiikasta, sekä erilaisten maailmankatsomusten esittelyä neutraalista näkökulmasta.

Suvivirrestä neutraali suvilaulu
Suvivirsi ei uskonnollisena sovi kaikille oppilaille yhteiseen juhlaan. Kaunista sävelmää ei silti kannata hylätä: pienellä sanoituksen muutoksella saadaan vakaumuksellisesti neutraali Suvilaulu!