Mitä elämänkatsomustieto on?

Elämänkatsomustieto on uskonnoille vaihtoehtoinen oppiaine. Siihen kuuluu aineksia ainakin filosofiasta ja uskontotieteestä. Etiikan opetus on tärkeä osa ainetta.

Peruskoulussa ja lukiossa opetetaan uskontoa. Vaihtoehtona uskonnon opetukselle on elämänkatsomustieto, johon voivat osallistua uskontokuntiin kuulumattomat ja ne, joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä.

Elämänkatsomustieto ei ole ateismin opetusta. Ei voikaan olla, sillä oppilaiden joukossa voi olla uskonnollisten kotien lapsia (sellaisia joiden omaa uskontoa ei opeteta, tai jotka eivät kuulu mihinkään rekisteröityyn ryhmään), eikä ketään saa pakottaa itselleen vieraan vakaumuksen opetukseen.

Toisaalta elämänkatsomustiedossa käsitellään myös uskonnottomia ja uskonnonvastaisia aatevirtauksia ('sekulaari humanismi', 'vapaa-ajattelu') ja osa hyvää osaamista on tuntea uskontokritiikin pääpiirteet.

Opetussuunnitelmista löytyy sellaisia lauseita kuin "Elämänkatsomustiedon opetus tukee hyvän ihmisen kasvua. Hyvä ihminen ottaa toiset huomioon ja toteuttaa kansalaisena demokratian ja kestävän kehityksen periaatteita."

Peruskoulu

Peruskoulussa elämänkatsomustietoa on tunti, joskus kaksi, viikossa. Opetuksen sisällöstä saa jonkinlaista kuvaa siitä, mitä oppilaan tulisi osata 6. luokan lopussa ja peruskoulun päättyessä.

Kuvaus hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Tämä mukainen opetussuunnitelma on voimassa syksystä 2016 alkaen. Ks. uutiset aiheesta.

Lukio

Lukioiden opetussuunnitelmissa syksystä 2021 lähtien pakollisten kurssin keskeiset sisällöt tulevat olemaan seuraavat:

Minä ja hyvä elämä

Minä ja yhteiskunta

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019

Lisäksi lukioissa on tarjolla vähintään neljä syventävää vapaaehtoista kurssia: Kulttuurit, Katsomukset, Uskonnot ja uskonnottomuus sekä Tulevaisuus.

Lisätietoa

Laaja erillinen sivusto aiheesta on ET-opetus.fi.

ET:n (ja filosofian) opettajilla on vireä yhdistys, jonka sivulta löytyy paljon lisätietoa opetuksen sisällöstä. FETOn sivustolle.

Opetushallitus on koostanut ET-opetukseen liittyviä asioita, ks. esim. elämänkatsomustieto oppiaineena.


Teksti tarkistettu viimeksi 21.5.2022.
Anna palautetta