Jiri Mäntysalo (481)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Suomen kommunistinen puolue
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: https://www.jirimantysalo.com/

Työväen Jiri eduskuntaan! Jirin periaatteet ei petä. Laitetaan loppu rahan vallalle. Vaadin kirkon ja valtion erottamista toisistaan, elämänkatsomustiedon opetuksen avaamista kaikille sekä hautaustoimen siirtämistä kuntien vastuulle.

Äänestetään Jiri Mäntysalo eduskuntaan 2023 Uudenmaan vaalipiiristä! Ennakkoäänestys kotimaassa pidetään 22.-28.3. (ulkomailla 22.-25.3.). Vaalipäivä on 2.4.

Eduskunnassa en unohda keitä siellä edustan tai keiden ehdoilla ja johdolla uutta yhteiskuntaa lähdetään rakentamaan - vastaus on työväki. Sinä, minä, me. 

Alla muutamia vaaliteemojani. Kysy ihmeessä lisää! Sähköposti on jiri.mantysalo@yahoo.fi

• Asunnottomuus ja köyhyys poistettava turvaamalla jokaiselle oma koti, asettamalla alueellinen vuokrakatto ja toteuttamalla SKP:n esittämä perusturvamalli.
 

• Elinkustannusten nousu laitettava kuriin! Sähkö- ja energiayhtiöt kansallistettava ja omavaraisuutta kehitettävä.
 

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus kuntoon todellisen tarpeen mukaisesti - seis aliresurssoinnille! Henkilöstölle työn vaativuus- ja koulutustasoa vastaava reilu palkka ja paremmat työehdot.
 

• Suomen ei pidä liittyä Natoon, jäsenyys on pyrittävä torjumaan. Mikäli poliittinen eliitti kuitenkin viimeistelee militaristisen ja epädemokraattisen tien Natoon, on jatkettava kampanjaa jäsenyydestä eroamisen puolesta.
 
• Ulkopolitiikassa on otettava kurssi kohti rauhan rakentamista. Kansainvälisesti on edistettävä diplomatiaa, dialogia ja ydinaseriisuntaa.
 
• Uusia työpaikkoja luotava julkiselle sektorille kuntiin, hyvinvointialueille ja valtiolle, julkisia palveluja laajennettava ja vahvistettava. Lyhennetään yleistä työaikaa 6 tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta!
 

• Yksin- ja pienyrittäjien edellytyksiä parennettava suurten yhtiöiden voiton maksimoinnin tukemisen sijaan.
 

• Toimia tasa-arvon puolesta! Naisten ja vähemmistöjen oikeuksia vahvistettava. Jokaisella tulee olla oikeus olla oma itsensä ja päättää omasta kehostaan.
 

• Lähidemokratian, uusien matalan kynnyksen vaikuttamisen muotojen, kansalaisyhteiskunnan ja osallistuvan kulttuurin aika. Asukkaat ja työväki valtaan!

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Ev-lut. ja ort. kirkot voivat itse periä omat jäsenmaksunsa kuten esim. yhteisöt ja yhdistykset, mutta sen ei kuulu olla verohallinnon tehtävä.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Julkisen sektorin vastuulle. Kirkon monopoli hautaustoimen järjestämiseen on räikeästi yhdenvertaisuutta rikkovaa. On myös väärin, että seurakunnille maksetaan valtionrahoituksen kautta jokaisesta kunnan asukkaasta säännöllisesti rahaa vaikka asukas ei kuuluisikaan kirkkoon. Nämä verovarat voisi valtio käyttää julkisen sektorin omana tuotantona järjestämään hautaustoimeen.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Tärkeää on, että oikeus päättää uskontokuntiin kuulumisesta olisi mahdollisimman varhaisesta vaiheesta ihmisellä itsellään eikä se vaatisi huoltajan suostumusta.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Lapsen itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Vastustan vahvasti myös eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa ja hyväksikäyttöä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Uskonnonvapauteen kuuluu, että esim. huivin käyttö töissä tulee olla mahdollista.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Ei ole tätä päivää pitää jumalanpilkkapykälää rikoslaissa. Mutta uskonnonvapautta ja kunkin vakaumusta on kunnioitettava eikä pilkka vain pilkan vuoksi ole suotavaa. Vihapuheeseen puututtava. Esim. rikosnimike Kiihottaminen kansanryhmää vastaan riittänee tässä kontekstissa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.