Ville-Veikko Elomaa (50)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Häme

Kotisivu: https://villeveikkoelomaa.fi

Olen Ville-Veikko Elomaa, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri ja Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokas Lahdesta.

Olen Lahden kaupunginvaltuutettu ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallituksen jäsen ja aluevaltuutettu.

Uskon aitoon tasa-arvoon sukupuoleen, uskontoon, etniseen taustaan, ihonväriin, koulutukseen katsomatta. Aidossa vapaassa yhteiskunnassa jokainen voi olla sellainen kuin haluaa kunhan ei vahingoita muita. En usko vähemmistöjen enkä myöskään enemmistön ylivaltaan. Suomi on pieni maa, jossa on pieni väestö. On äärimmäisen tärkeää, että samat mahdollisuudet on suotu kaikille kansalaisille lapsuudesta lähtien. Jokaista meitä tarvitaan ja kaikki työ on arvokasta!

Niin työssäni kuin omassa elämässäni olen nähnyt elämän synkimmät ja kirkkaimmat hetket. Olen ymmärtänyt, että jokainen ihminen on tärkeä ja erityinen. Meidän on turvattava kansallinen yhtenäisyys ja kansalaisten yhteneväiset mahdollisuudet kehittyä haluamakseen yksilöksi. Aidossa tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ei tarvita, saati vaadita, omien arvojen ja ihmisoikeuksien loukkauksia.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Verotusoikeus koskee kirkon jäseniä, joten kukin jäsen jäsenyydellään voi päättää verotusoikeudesta.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

On hyvä, että hautaustoimi on keskitetty ja sitä ei avata vapaalle kilpailulle, niin kauan kuin hinnat ovat kohtuulliset. On tärkeää saattaa viimeinen taipale arvokkaasti ja hallitusti.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Yksilötasolla henkinen kypsyystaso vaihtelee, mutta tyypillisesti teini-iässä ratkaisuja tehdään nopeammalla syklillä tunnepohjalla. Siksi kannatan 18 vuoden ikärajaa.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

En näe ongelmaa uskontojen ja elämänkatsomustiedon jakamisessa erikseen niin pitkään kuin ihmiset arvostavat toistensa uskonnollisia suuntauksia.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Mielestäni on voitava opiskella elämänkatsomustietoa, vaikka kuuluisi uskontokuntaan, jonka jäsen esim. syntyperänsä vuoksi on.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Tutustuminen eri uskontojen jumalanpalvelusmenoihin on yleissivistävää ja katsoisin, ettei ole väärin, että koulu järjestää mahdollisuuden osallistua tilaisuuksiin. Luonnollisesti osallistumisen kuuluu olla vapaaehtoista, ellei se kuulu oleellisena osana esim. jotain oppiainetta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Poikalasten rituaalinen ympärileikkaus eroaa tyttöihin kohdistuvasta lievimmästä ympärileikkauksen tasosta vain asenteissa. Luonnollisesti laajempi ympärileikkaus tytöillä turmelee sukuelimet laajemmin. Ympärileikkaus pojillakin muuttaa sukuelimen toimintaa pysyvästi. Miksi tämän katsotaan olevan ongelmatonta, kun taas kaikki tyttöihin suuntautuva ympärileikkaus on vulgaaria?

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Pukeutuminen on yksilön oma asia niin kauan kuin olemassa oleva siveellinen normisto otetaan huomioon.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kaikkia uskoja kohtaan tulee säilyttää asiallinen arvokkuus. Huumoria tulee silti sietää, kunhan kaikki osapuolet ymmärtävät, että se on tehty hyvässä hengessä eikä sillä ole tarkoitettu alistaa tai väheksyä eikä sillä ole tarkoitus hyökätä ketään kohtaan. Huumori on vaikea laji, mutta sen olemassaolo tulee sallia. Mutta rajojen tekeminen on vaikeaa, koska ihminen voi henkilökohtaisella tasolla ymmärtää pilkan monin eri tavoin.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Suomessa on kristillinen perinne ja suurin osa suomalaisista kuuluu kristillisiin kirkkokuntiin. Mielestäni se saa näkyä vuosikalenterissa.