Markus Ylis-Junttila (98)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi

Kotisivu: http://www.ylis-junttila.fi

Perussuomalainen asiapoliitikko Varsinais-Suomesta Mynämäeltä. Olen taitava neuvottelija ja saan asioita aikaan sopimalla. Uskon että turvallinen ja hyvä elämä on jokaisen oikeus asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.

• Mynämäen kunnanvaltuuston puheenjohtaja
• Varsinais-Suomen maakuntahallituksen jäsen
•TYKS/Sairaalapalvelulautakunnan jäsen (Varsinais-Suomen hyvinvointialue)
• Varsinais-Suomen Perussuomalaiset, piirihallituksen jäsen
Vakka-Suomen Perussuomalaiset ry, hallituksen varapuheenjohtaja

Vaaliteemojani ovat esim:

Oikeudenmukainen Suomi
Verorahojen kippaaminen maailmalle on lopetettava. Hinnat ja verotus on saatava alemmas jotta ihmiset voivat hyvin. On oikeudenmukaista käyttää verorahat oman maan hyvinvointiin.

Kaveria ei jätetä
Jokaisella suomalaisella on kotimaassaan oikeus asumiseen, ruokaan, terveydenhuoltoon, koulutukseen, riittävään toimeentuloon ja turvallisuuteen. Minä en jätä kaveria.

Tiet kuntoon
Minä ajan Kasitietä. Sen nelikaistaistaminen on tehtävä valmiiksi. Tiet ovat kaikkialla Suomessa järkyttävässä kunnossa, laitetaan maailmanparannuksen sijaan oma inframme ensin kuntoon.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

En näe että oikeuden poisto olisi lähiaikoina ajankohtainen.
Jokaisella on mahdollisuus halutessaan erota seurakunnasta ja välttyä verolta.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Hautausmaat sijaitsevat seurakuntien mailla, seurakunnat hoitavat ja ylläpitävät hautuumaita, joten on luontevaa että siitä myös saadaan asianmukainen korvaus.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15 vuotta on sopiva ikä elämänkatsomuksellisista asioista päättämiseen.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Nykyinen jako on hyvä, kannatan kuitenkin että jokaiselle oppilaalle opetetaan suurten uskontojen perusasiat.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Uskonnolle ja elämänkatsomukselle ei tule antaa opetussuunnitelmassa lisäaikaa. Sen sijaan yleisten elämänhallintataitojen opetus olisi hyödyllistä. Tähän luonnollisesti sisältyy erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa toimeen tuleminen.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Joulu- ja kevätjuhlat kirkossa käynteineen ovat osa kulttuuriamme. Ne myös osaltaan evästävät kutakin päättämään uskostaan itse. Mikäli tutustumis mahdollisuutta ei ole, ei ole myöskään aitoa vaihtoehtoa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Kysymyksestä puuttuu tyttöjen vastaava toimenpide. En sallisi kumpaakaan.
Uskonnollisten ja kulttuuristenkin yhteisöjen tulee kunnioittaa henkilökohtaista koskemattomuutta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Ei missään tapauksessa, rituaaliteurastus on eläinrääkkäystä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Pitää voida määrätä pukeutumisesta. Ellei se kelpaa työntekijälle, on etsittävä muita töitä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Pitää muistaa että pilkka on vaikea määritellä, toiselle pilakuvakin voi olla sellaista. Toinen ei taas ole moksiskaan.
Siksi on järkevää ettei pilkkaa kielletä laissa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Vapaapäivistä tulee voida päättää yhdessä, ei vain yksipuolisella päätöksellä.
Vakiintuneet vapaapäivät ovat nyt pääosin järkevillä paikoilla, joten tarvetta muutoksiin ei ole näkyvissä.