Alice Girs (85)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi

Kotisivu: http://alicegirs.webs.com

Jotta Suomi olisi olemassa huomenna, sen puolesta on taisteltava tänään. Tämä maa, kansa ja kulttuuri ovat puolustamisen arvoisia, joten jokaisen päätöksen tulee edistää suomalaisten etua. Tärkein tavoitteeni on omavarainen, taloudellisesti vakaa ja turvallinen Suomi, joka ei nöyristele EU:ta, vaan päättää itsenäisesti omista asioistaan. Minun Suomessani eivät intersektionaalinen feminismi ja monikulttuurisuuden ihannointi rajoita sananvapautta.

LOPPU EU:N MAAHANMUUTTO- JA TALOUSDIKTATUURILLE

Vaikka muut puolueet lupailisivat mitä, tulevat vaalit ovat leikkausvaalit. Kun rahaa on rajallisesti, sen käyttö on priorisoitava. Suomalainen tulee aina ensin eli kehitysapu nollaan ja loppu haittamaahanmuutolle ja EU:n tulonsiirroille. Toimivan yhteiskunnan epäonnistunut rakentaminen kehitysmaissa ei ole sen enempää suomalaisten vika kuin ongelmakaan. Ihmisille tulisi tarjota oikeaa työtä sellaisella palkalla, jolla pystyy elämään, joten palkkakehitystä polkeva maahanmuutto kuriin.

RIKOLLISUUS KURIIN

Kotiuttamisen aika on koittanut. Haitallisen maahanmuuton lieveilmiöt ovat konkretisoituneet jengiväkivallaksi ja suomalaisten arvojen, oikeustajun ja yhteiskunnan halveksinnaksi. Jos ei ole valmiutta tai halua elää maassa maan tavalla, on vain yksi suunta − maasta ulos. Suomalaistat yhteiskuntaa on turha syyllistää asiasta, sillä yksilönvapauteen liittyy aina myös yksilönvastuu.

PERUSOIKEUDET

Valkoinen ihonväri ei tee suomalaisista syyllisiä muiden kansakuntien historiassa tekemiin vääryyksiin tai velvoita meitä suorittamaan woke-ideologian mukaisia katumusharjoituksia. Biologiaan perustuva sukupuolikäsitys ei ole syrjintää, vaan luonnontieteellinen fakta, joka pitää voida sanoa ääneen. Ihmisillä tulee olla tasa-arvoinen oikeus mielipiteeseen ja sen ilmaisuun lainsäädännön puitteissa ilman pelkoa syrjinnästä tai eriarvoisesta kohtelusta, vaikka siitä tulisi jollekin paha mieli.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

En näe ongelmaa siinä, miksi uskonnolliset instituutiot eivät voisi kerätä veroa jäseniltään.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Evankelis-luterilainen kirkko on hoitanut hommansa hyvin, mutta mielestäni kirkon tulisi hoitaa ensisijaisesti oman uskontokuntansa elävien jäsentensä hyvinvointia ja tarpeita, ja jättää valtion apukätenä toimiminen valtion asiaksi. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö kirkollisia hautajaisia voitaisi omaisten toiveesta edelleen järjestää, samoin kuin kirkollisia häitäkin järjestetään.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15-vuotias alkaa olla jo riittävän kypsä ymmärtämään ja arvioimaan uskontoja kriittisesti ja itsenäisesti, eikä sen ikäistä vanhemmatkaan voi enää pelotella uskonnollisilla viittauksilla.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.

En pidä pahana, että koulussa annettaisiin jonkinlaista evästystä moraalin rakentamiseen ja eettisten periaatteiden hallintaan kaikille oppilaille, mutta uskontoja tulisi käsitellä neutraalilla tavalla esimerkiksi historian tai elämänkatsomustiedon oppiaineiden yhteydessä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Mielestäni mitään uskontoa erillisenä oppiaineena ei tarvitsisi opettaa koulussa enää lainkaan. Kyse on jokaisen oppilaan henkilökohtaisesta asiasta, joka opitaan kotona ja omassa yhteisössä, jos opitaan. Yleisesti ottaen kouluilla on elämäntaitojen kannalta paljon välttämättömämpiäkin oppiaineita, joille tulisi järjestää tilaa opetussuunnitelmassa, esim. taloustieto.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

En näe ongelmaa siinä, jos joku oppilas haluaa mennä kirkkoon, mutta ketään ei ainakaan tule sinne pakottaa, eikä pois jääviä oppilaita tule velvoittaa osallistumaan mihinkään vaihtoehtoiseen toimintaan esim. joulujumalanpalveluksen ajaksi. Yleisesti ottaen, mitä vähemmän koulua ja uskontoa sekoitetaan keskenään, sen parempi. Uskonto ja sen opettaminen kuulu lapsen kotiin ja omaan yhteisöön.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Terveen ja toimintakykyisen kudoksen silpominen on lapsen itsemääräämisoikeuden rikkomista ja ruumiillisen koskemattomuuden loukkaamista, olipa lapsi mitä sukupuolta tahansa. Tuntuu absurdilta, että uskossa olevat ihmiset, jotka pitävät jumalansa luomistyötä täydellisyyden ilmentymänä, kokevat tarvetta korjailla sitä jälkeenpäin.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Laki kieltää tarpeettoman kärsimyksen aiheuttamisen eläimelle, eikä uskonto oikeuta rikkomaan lakia. Ihmiset, jotka kokevat tarpeelliseksi tai oikeutetuksi aiheuttaa eläimille tarpeetonta kipua ja kärsimystä ylipäätään mistään syystä, eivät kuulu sivistyneeseen yhteiskuntaan.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Työnantajalla tulee olla oikeus vaatia yhtenäistä pukeutumista ja edellyttää, ettei uskonnollisia symboleja (korut, huivit) käytetä ainakaan näkyvästi työaikana. Työnantajalla tulee olla oikeus vaatia myös uskonnollisten tautuointien peittämistä. Uskonto on henkilökohtainen asia, eikä se kuulu töihin, ellei ole ammatiltaan sitten pappi, kanttori tms. Vapaa-ajalla omaa uskonnollista identiteettiään voi sitten ilmaista miten haluaa.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Uskontojen pilkkaaminen on toki mautonta ja huonoa käytöstä, mutta laitonta sen ei pidä olla. Sivistyneessä yhteiskunnassa uskontoja on voitava arvostella ja kritisoida vapaasti, sillä oikeus mielipiteeseen ja sen sanomiseen on demokratian arvoista keskeisimpiä. Koska pilkan ja asiallisen arvostelun erottaminen toisistaan riippuu pitkälti tulkitsijasta, ei kenenkään "pahan mielen" voida antaa toimia tuomarina tapauksissa, jossa uskontoon on kohdistettu kritiikkiä.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Suurin osa vakiintuneista vapaapäivistä ovat olleet juhlapyhiä jo suomalaisten ollessa vielä pakanoita (esim. joulu, juhannus, kekri jne.) ja kristilliset merkitykset monille niistä ovat tulleet Suomeen paljon myöhemmin. En näe mitään syytä, miksi kirkkoa pitäisi sotkea asiaan.