Tanja Airaksinen (17)

Tulos: Varalla

Puolue: SDP
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Kotisivu: http://tanjaairaksinen.sdp.fi

koulutus-työllisyys-turvallisuus

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Uskonnon opetus pois kouluista ja kirjoille ja uskontokunnille.
Koulussa se pitää korvata filosofialla ja elämänkatsomustiedolla.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

pakollinen peruskoulun oppiaine,
koska sen avulla voidaan opiskella laissakin vaadittua peruspetusta joka vastaa ajan tarpeita ja tukee soputumista yhteiskuntaan.

Elämänkatsomuksen ja filosofian avulla opetetaan oppilaat kriittiseen ajatteluun ja tarkastelemaan omaa kriittisitä ajatteluaan suhteessa muihin mielipiteisiin.
Tänä päivänä hyvin tärkeä ja jalo taito on kriittinen ajattelu ja sitä kautta oikean ja väärän tunnistaminen.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Kaikkien uskontojen tilasuuksia tulee tarjota peruskoululaisille. SE on osa yhteiskuntaan kasvamista.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

kenenkään pukeutumiseen ei saa puuttua, ellei se vaaranna henkilön itsensä tai muiden tilaa ja olemista.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.