Taru Hallikainen (69)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto (sit.)
Vaalipiiri: Oulu

Kotisivu: https://estradilla.wordpress.com/

Olen 45-vuotias feministi ja kolmen kouluikäisen lapsen äiti. Viime kuntavaaleissa pidin esillä ja vaadin kotikuntaani Ouluun yhdenvertaista ja laadukasta elämänkatsomustiedon opetusta. Yksi keskeinen vaaliteemani on näissä eduskuntavaaleissa, että elämänkatsomustieto vapautetaan kaikille avoimeksi oppiaineeksi nopealla aikataululla ja hallituskauden loppuun mennessä siirrytään jo kaikille yhteisen katsomusaineen opetukseen.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kirkko ja valtio tulee erottaa toisistaan ja siihen muutokseen liittyy myös verotusoikeuden poistaminen.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Hautaustoimi tulee siirtää valtiolle.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15 vuotiaan tulee voida päättää itsenäisesti kuulumisestaan uskontokuntaan.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Elämänkatsomustieto tulee avata mahdollisimman nopeasti kaikille avoimeksi oppiaineeksi. Hallitusohjelmaan tulee kirjata siirtyminen kaikille yhteiseen katsomusaineeseen ja siirtyminen toteutetaan riittävällä varoajalla, että opettajat ehtivät saada täydennyskoulutusta ja pätevöityä uuden oppiaineen opetukseen.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Ehdottomasti tulee avata. Tämä on yhdenvertaisuuskysymys.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Uskonnonharjoittaminen ei kuulu kouluun.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Kaikkien sukupuolten ympärileikkaus ja silpominen muista kuin lääketieteellisistä syistä tulee kieltää.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Ihmisellä ei ole oikeutta alistaa ja kiduttaa muita eläinlajeja mistään syistä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

En osaa ottaa kantaa tähän. Jotkut musliminaiset kokevat olonsa paljaaksi ja alastomaksi ilman huivia. Heillä tulisi olla mahdollisuus käyttää huivia, jos se ei aiheuta kenellekään mitään vahinkoa. Mikäli huivi aiheuttaa hygieniariskin tms. työnantaja tulee voida vaatia huivin pois ottamista.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumala ei ole kipua tunteva elävä olento, joten Jumalaa saa pilkata, mutta ihmisiä ei saa vahingoittaa uskonnon eikä minkään muunkaan varjolla ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan tulee olla kiellettyä kaikista syistä, myös uskonnollisista syistä.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Yhteiskunnan ei tule olla sidoksissa kirkkoon ja kirkkolakiin vapaapäivienkään osalta.

(Kristinusko on valjastanut monet ennen sen rantautumista jo olemassa olleet juhlapyhät omaan käyttöönsä ja omiin nimiinsä.)