Leena Meri (334)

Tulos: Valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://htpps://www.leenameri.fi

Kansanedustaja, varatuomari
Perussuomalaisen puolueen 1. varapuheenjohtaja
Lakivaliokunnan puheenjohtaja

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Esimerkiksi rikosoikeudellinen vastuuikäraja on 15 vuotta joten nuoren pitää voida vähintään jo tässä iässsä päättää uskontokuntaan kuulumisesta.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Eri uskontojen perusteiden opetus on hyvä olla oppiaine kaikille. Eri uskontojen erot liittyy yleissivistykseen.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Mielestäni ei tule rajata sitä millaisille oppitunneille pitäisi voida osallistua. Oppilaiden on hyvä saada erilaisia näkökulmia oman mielipiteen muodostamiseen

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Varsinaiseen jumalanpalvelukseen osallistumisen tulee silti olla aina vapaaehtoista.

Toisaalta esimerkiksi suomalaisten joululaulujen laulaminen ja perinteiden harjoittaminen tulee nähdä osana suomalaista kulttuuria ja näitä tulee voida suomalaisissa kouluissa harjoittaa jatkossakin ilman että siitä tehdään liian iso kysymys (esim joulujuhlien suomalaiset perinteet ja laulut) .

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Perussuomalaiset ovat vaatineet eduskunnassa tällä vaalikaudella sekä tyttöjen sukuelinten silpomisen pikaista kriminalisointia ja samoin poikien ympärileikkauksen kriminalisointia. Asia ei ole edennyt hallituksen esitykseksi. Lasten fyysinen koskemattomuus ja lasten oikeudet menee uskonnon harjoittamisen edelle . Kyse on ympärileikkausta osalta vauvasta ja ei-lääketieteellisiä turhia leikkauksia ei tule sallia uskonnon tai kulttuurin nimissä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Uskontojen ja kulttuurin nimissä ei tule sallia turhaa kärsimystä eläimelle.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Myös eri uskontoja pitää voida arvostella ilman pelkoa rikostuomioista. Perussuomalaiset ovat tuoreessa kriminaalipolittisessa ohjelmassa esittäneet Jumalan pilkka pykälän poistamista sanavapautta rajoittavana pykälänä. Nykyisin se oikeuskäytännössä rajoittaa esimerkiksi juuri islamin uskonnon arvostelua.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Pyhäpäivistä /vapaapäivistä päättäminen ja lakien muuttaminen pitää olla lainsäätäjän eli eduskunnan vapaassa harkinnassa.

Toisaalta on niin että kirkolliset pyhäpäivät ovat sidoksissa uskonnon harjoittamiseen. Siksihän ne ovat olemassa. Toisaalta ei voi olla niin että kirkolliskokous voisi estää lainsäätäjän mahdollisuudet määrätä pyhä- ja vapaapäivistä. Näin ollen asiasta päättää viimekädessä lainsäätäjä. Tällä hetkellä lain muutostarpeita ei mielestäni ole.