Rami Käkönen (153)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi

Kotisivu: http://eee.ramikakonen.fi

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Uskonnon tai vakaumuksen suuntautumisesta päättäminen ei saisi olla rajoittavalla tavalla ikään sidottua. En osaa kuitenkaan varmana näkemyksenä esittää, mikä olisi oikea ikä, jolloin omasta vakaumuksestaan tulisi saada päättää. joka tapauksessa 18 vuotta on ehdottomasti liian korkea ikäraja. Lisäksi olisi tärkää, että vakaumustaan tulee voida joustavasti muuttaa.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Suositeltavin vaihtoehto olisi se, että ET ja uskonnon opetus yhdistetään yhdeksi oppiaineeksi, jonka tulisi olla pakollinen kaikille oppilaille riippumatta uskontokunnasta tai vakaumuksesta. Tässä oppiaineessa opetettaisiin yhtäläisesti kaikkien uskontojen historiaa ja kulttuuriperinteitä ja aineen opetussuunnnitelmaan tulisi kuulua keskeisenä osana moraalin ja etiikan opettaminen ikäkausisopivalla tavalla.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Uskonto ei voi olla peruste sille, että ihmiselle aiheutetaan perusteetonta ja tarpeetonta kärsimystä tai terveydellistä haittaa.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Uskonto ei missään tapauksesa voi olla peruste sille, että eläimille aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Työnantaja saa edellyttäää, että työntekijän kasvot näkyvät. Muuten pelkät hiukset peittävän huivin käytölle ei tulisi olla estettä. Olisi suotavaa, että kaupat (tms.) tarjoaisivat kaikille työntekijöille yhteinäiseen pukeutumiseen soveltuvan vaihtoehdon, joka mahdollistaisi esim. muslimien tapauksessa kasvot paljaaksi jättävän huivin käytön. Ajatuksena siis se, että tiettyyn rajaan asti omien uskonnollis-kulttuuristen symbolien julkinen käyttö tulisi olla mahdollista, mutta sallittua tulisi myös olla Suomessa vakiintunen sekularisuuden periaatteen yleinen edellyttäminen myös niiden kulttuurien edustajilta, joiden kulttuurissa uskonto määrittää arkea tavalla, joka on Suomessa jo poistunut käytöstä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Lain tule puuttua vihapuheeseen ja syrjivään käytökseen sekä kunnianloukkaukseen. Mikäli nämä teot kohdistuvat suoraan uhriin ja hänen henkilöönsä erottamattomalla tavalla liittyviin uskonnollisiin tekijöihin, tulisi teon olla laissa kielletty. Uskonnoista yleisellä tasolla puhumisen suhteen tulkinnan tulisi olla kuitenkin huomattavasti sallivampi, sillä uskonto ei saa nauttia suurempaa lain suojaa kuin henkilöt tai muut instituutiotkaan. Kohtelun tulee olla kaikille uskontokunnille yhtäläinen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.