Joona Etto (66)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Suomen kommunistinen puolue
Vaalipiiri: Lappi

Ei pitäisi antaa rahan ja tuottojen päättää mitä tehdään
-vaan ihmisten ja järjen.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Kirkollisveroa maksavat vain vapaaehtoiset jäsenet. Vapaaehtoisen veron kieltäminen ei ole järkevää toimintaa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Kuolema ei ole uskonasia, kaikki kuolevat -myös ne, jotka eivät kirkkoon kuulu.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Uskonasioissa itsemääräämisoikeudella ei pitäisi olla minkäänlaista ikärajaa. Jos 9-vuotias sanoo, että uskoo tai että ei, on hänen näkemystään kunnioitettava... Mietipä nyt itse; 7-vuotias ensimmäisellä luokalla oleva lapsi tulee ilmoittamaan sinulle, että ei usko Jumalaan... Onko aikuismaista käytöstä alkaa väittämään vastaan, että "Uskotpas. Sinä kuulut nyt kirkkoon!" vai antaa lapsen kasvaa ja muodostaa oma maailmankuvansa ihan rauhassa?

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Mielestäni nykyinen jako on hyvä, mutta oppilaille tulisi taata vapaampi liikkuminen oman elämänkatsomuksensa mukaan. On ihan luonnollista, että nuori välillä sahaa eestaas uskonsa mukaan, ja välillä kavereidensa mukaan, mutta sellaisia nämä uskonasiat ovat. Ei siitä pidä kasvavalle nuorelle suuttua.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Kyllä, kaikilla ihmisillä tulee olla uskonnonvapaus, myös koululaisilla.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Uskonnon harjoittaminen tulee olla sallittua uskovaisille henkilöille.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympärileikkauksen suorittaminen lapselle, joka ei osaa valita haluaako hän sellaista, ei tule olla sallittua. Uskonnonvapaus ei tarkoita, että saa omalla uskonnonvapaudellaan vaikuttaa muiden uskonnonvapauteen: esim. jos minä uskon, että kaikki muut uskonnot ovat huonoja paitsi minun, ei se tarkoita, että muut uskonnot tulisi kieltää, vaikka minä niin uskoisinkin -vaandinhan itsellenikin lupaa uskoa mihin haluan.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.

Lihan tehotuotanto on paljon isompi moraalikysymys... Halal ja Kosher eivät ole koko eläimen elämän ajan kestäviä kidutusmuotoja.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Pukukoodit eivät ole niin tärkeä asia, että niihin pitäisi ulkopuolisten puuttua... Sitäpaitsi huivi suojaa hiusten tarttumiselta tuotteisiin.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Uskonnonvapaus itsessään vaatii sananvapautta. Jos meillä on toinen, on oltava myös toinen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Vapaapäivät liittyvät työaikaan, niistä on päätettävä työaikalaissa.