Elisabeth Anetjärvi (256)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kristallipuolue
Vaalipiiri: Helsinki

Kotisivu: http://www.kristallipuolue.fi/elisabeth-anetjarvi

Olen Elisabeth Anetjärvi, 34-vuotias suomalainen parantaja, energiatekniikan diplomi-insinööri ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Tehtäväni on parantaa Suomea lisäämällä ihmisten tietoisuutta parantumisesta ja löytämällä yhteistyössä kestäviä ratkaisuja, jotka toimivat harmoniassa luonnon kanssa. Maailman parantaminen on ollut minulle sisäsyntyinen missio syntymästä asti.

Haen kansanedustajaksi, koska haluan aidosti, rehellisesti ja sydämellä ajaa Suomen kansalaisten etua. Koen, että meidän on suomalaisina aika palauttaa vanha kansassa oleva viisaus käyttöön, ja yhdistää siihen modernit ratkaisut ja tekniikat, jotka ovat kehittyneet maapallolla tietoisuuden lisääntyessä. Kansanedustajana tuon mukanani tietoisuutta siitä, että kuinka toteuttaa tämä.

Kansanedustajan rooliin olen kasvanut elämänkokemuksen ja itsetuntemuksen vahvistumisen myötä. Koulutukseni, elämänkokemukseni ja monipuolisten verkostojen ansiosta minulla on laajaa ymmärrystä ajankohtaisiin aiheisiin kuten energiakriisiin ja terveyden ja hyvinvoinnin palvelujen kehittämiseen. Koen, että sosiaalisena, energisenä ja positiivisena persoonana, joka haluaa kehittyä jatkuvasti, sovin hyvin kansanedustajaksi.

Toivon, että tulevaisuudessa olemme tilanteessa, jossa on kansan valitsemia kansanedustajia ilman puolueiden tuomia vastakkainasetteluja. Tällä hetkellä puolue tulee vielä valita, jos halua päästä kansanedustajana vaikuttamaan. Valitsin Kristallipuolueen, jonka arvot ilo, totuus ja rakkaus, ovat myös minulle tärkeimmät arvot. Kristallipuolueesta kumpuaa lämmin henki, jossa jokaista arvostetaan autenttisena itsenään.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Jokainen voi itse tällä hetkellä valita maksaako kirkollisveroa olemalla seurakunnan jäsen. En näe tästä syystä verotusoikeutta ongelmallisena, koska se on näin ollen vapaaehtoinen.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Koen, että 15-vuotias on jo tarpeeksi vanha päättämään, että kuuluuko uskontokuntiin vai ei.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Opetuksen osittainen yhdistäminen olisi kaikkia yhdistävä ja yhteisymmärrystä lisäävä toimenpide. En usko, että vielä tässä kohtaa kokonaan yhteiseen katsomusaineeseen siirtyminen on mahdollista, koska osassa perheitä omilla uskonnoilla ja niiden opeilla on niin merkittävä rooli. Koulun ulkopuolella jokaisella on kuitenkin mahdollisuus harjoittaa omaa uskontoaan siten, miten parhaaksi kokee.

Koen, että jokaisen meistä on hyvä ymmärtää eri uskontojen yhteneväisyydet ja erilaisuudet. Monella uskonnolla on takana samat arvot ja suurinta osaa niistä yhdistää rakkaus. Mitä paremmin ymmärrämme toisiamme, sitä parempaa yhteiskuntaa voimme rakentaa yhdessä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Kaikilla oppilailla tulee olla mahdollisuus valita ET opetus vaihtoehtona.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Nykyinen käytäntö on minusta hyvä, että koulu voi itse päättää. Osallistumisen tulee olla vapaaehtoista.

"Nykyisen opetushallituksen ohjeen mukaan koulu voi järjestää tai olla järjestämättä tällaisia tilaisuuksia. Jos niitä järjestetään, on oltava myös vaihtoehtoinen tunnustukseton tilaisuus."

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Koen, että pojan tulisi olla sen verran vanha, että ymmärtää itse mitä ympärileikkaus tarkoittaa ja pystyy siten itse päättämään sen tekemisestä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Jos asiakkaan huivin käyttö ei ole kenellekään muulle vaaraksi, en näe siinä ongelmaa.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.