Pekka Airaksinen (271)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Valta kuuluu kansalle
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://www.valtakuuluukansalle.fi

Olen Pekka Airaksinen neljän lapsen isä Espoosta.
Olen isänmaallinen, perinteisiä arvoja kannattava.
Vapaan itsemääräämisoikeuden puolustaja, sananvapauden
puolustaja, tasa-arvon kannattaja, luonnon ja
luonnonmukaisuuden suojelija ja kannattaja,
omavaraisuuden rakentaja niin kansallisella,
kuin perhekuntien tasolla. Ajan Suomen eroa
Euroopan unionista ja täysivaltaisen itsenäisyyden
palauttamista. Ajan myös Suomen irtaantumista
kaikista Suomelle haitallisista kansainvälisistä
sopimuksista. Ajan haitallisen massamaahamuuton
pysäyttämistä ja maahanmuuton tuen Suomalaisten
kustannuksella lopettamista. Ajan politiikalla
aiheutetun keinotekoisen hintojen nousunnpysäytystä
ja normalisointia. Ajan maatalouden ahdingon välitöntä
Pysäytystä ja maatilojen tukemista. Sähkön pörssi
keinottelun lopettamista ja vastuun kantamista.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kirkollisveron tulisi olla vapaaehtoinen,
eikä pakollinen kirkkoon kuulumisen seuraus.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Hautajaisten tulee olla mahdolliset jokaiselle
varallisuudesta tai uskontokuntaan kuulumisesta
riippumatta.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Täysi ikäisyys, kuten se on perinteisesti
yhteiskunnassamme päätetty olevan, on hyvä
rajapyykki kaikille tärkeille yksilöä
koskeville päätöksille.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Valinnan vapaus on tässäkin asiassa säilytettävä
ja hyvä tasa-arvon toteutumisen kannalta.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Valinnan vapaus kaikessa pitää olla mahdollisuutena.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Valinnan vapaus tässäkin, mutta kultturiseen
perintöömme liittyen mahdollisuutta voi tarjota.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympäri leikkaus, on se tyttöjen tai poikien on raakaa
väkivaltaa ja täysin luonnon vastainen toimenpide,
eli ehdottomasti kiellettävä ilman mitään
poikkeuksia.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Kaikki turhaan aiheutettu kärsimys on turhaa,
oli kyse ihmisestä tai eläimestä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Kyllä, mitään erillisiä oikeuksia ei tule
myöntää uskontoon perustuen.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Sanan vapaus tässäkin asiassa ylittää mielipahasta
kärsimisen painoarvon.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Perinteisiimne kuuluvilla vapaa ja juhla päivillä
on paikkansa kulttuurissamme.