Anne Nivukoski (128)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Valta kuuluu kansalle
Vaalipiiri: Vaasa

Kotisivu: http://www.vaasavkk.fi

Tradenomi YAMK

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Kirkkoon kuuluminen on jokaisen vapaaehtoinen valinta

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Enemmistö suomalaisista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Rippikouluikä on perinteisesti ollut tällainen nuoruuteen liittyvä ajankohta joko käydä rippikoulu tai valita toisin

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Uskonnolliset juhlapäivät kuuluvat niin oleellisesti vielä perinteisiin, että on hyvä opettaa kulttuurillisia tapoja yleissivistykseen kuuluvina

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Rippikoulun käyneelle mielestäni kuuluu vapaus jo valita, kumpaan opetukseen haluaa osallistua

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Niitä haluaville perinteitä kunnioittaen, on vaikutus oppilaiden turvallisuuden tunteeseen tai ainakin itselläni oli näin

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

En ole kovin hyvin perehtynyt aiheeseen, joten lisätietoja saatuani voin muuttaa mieltäni asian suhteen

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Rituaaliteurastus on Suomessa vieras ilmiö, joten suomalaisia ohjeita eläinten kohtelusta tulisi huomioida säännöksiin perustuen

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Kauppias kantaa liiketaloudellisen riskin firmastaan, joten vaikuttaisi kohtuulliselta vaatimukselta huomioiden tieto/käsitys, että arabimaissa suomalaisnaisten pitää pitää huivia joissain tuon kulttuurin vaatimista tilanteissa

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Kyllä laissa tulee antaa raamit räikeimmän pilkan estämiseksi, mutta niin selkeästi, ettei tulkinnanvaraa jää

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Vakiintuneet vapaapäivät ovat kulttuuriperintöämme