Reetta Ojala (13)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Piraattipuolue
Vaalipiiri: Helsinki

Kotisivu: https://www.piraattipuolue.fi/ihmiset/reetta-ojala/

Olen pääkaupunkiseudulla varttunut neurotieteen opiskelija. Olen todella kiinnostunut tieteistä ja tutkimuksen tekemisestä ja pian olen itsekin siirtymässä väitöskirjan pariin. Olen erittäin kiinnostunut ihmisten ja eläinten mielestä, sekä henkisistä kokemuksista. Koen, että hengellisyys voi tuoda elämään paljon merkitystä. Mielestäni nämä ovat kuitenkin erittäin henkilökohtaisia asioita ja jokaisella tulee olla vapaus uskoa tai olla uskomatta ja harjoittaa tai olla harjoittamatta uskontoa omalla tavallaan, kunhan ei aiheuta haittaa muille.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Mielestäni ei ole oikeudenmukaista, että vain tietyillä uskontokunnilla on verotusoikeus. Toisaalta rajanveto menisi vaikeaksi, jos oikeutta tarjottaisiin myös muille uskontokunnille. Millä kaikilla olisi siihen oikeus? Mielestäni olisi selkeämpää pitää uskonnot ja verot erillään.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Tämä on hankala kysymys ja minun tulisi perehtyä asiaan tarkemmin. Mielestäni tämä kuuluisi ensisijaisesti valtion tai kuntien tehtäväksi. Kilpailulle en hautaustoimea avaisi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Viisitoistavuotias on mielestäni kyllin vanha päättämään tällaisesta asiasta itse. Sitä nuorempikin voisi mielestäni halutessaan erota uskontokunnasta, johon jo kuuluu.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Pidän yhteistä katsomusainetta hyvänä. Lasten on hyvä oppia erilaisista katsomuksista. Pitäisin tämän kuitenkin erillään historiasta. Elämänkatsomustietoon kuuluu muutakin kuin vain se, mitä erilaisia uskonnonharjoittamistapoja on.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Ehdottomasti valinnanvapaus on oltava kaikilla.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

En näe mitään syytä siihen, miksi koulun tulisi tarjota uskonnon harjoittamista. Tämä erottelee lapsia eri ryhmiin, kun osa lähtee jumalanpalvelukseen ja osa jää koululle.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tulee ehdottomasti kieltää! Lapsilla on oikeus koskemattomuuteen.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Kuten esittelyssäni sanoin: "jokaisella tulee olla vapaus uskoa tai olla uskomatta ja harjoittaa tai olla harjoittamatta uskontoa omalla tavallaan, kunhan ei aiheuta haittaa muille." Näihin muihin lukeutuvat myös eläimet.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Tämä on erittäin hyvä ja hankala kysymys. Mielestäni EU:n tuomioistuimen kanta, jonka mukaan kielto ei saa koskea vain tiettyjä uskonnollisia tai muita tunnusmerkkejä, kuulostaa hyvältä. Mieluummin sallisin kaikki kuin kieltäisin kaikki. Toki tulee voida huomia työtehtävän edellyttämät hygienia- ja turvallisuusseikat.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Mielestäni asioita pitää voida kritisoida ja käsitellä esimerkiksi huumorin kautta, jolloin liikutaan joskus mahdollisen pilkan puolella. Ihmisiä ei kuitenkaan tule kiusata tai syrjiä, eikä omaisuutta vahingoittaa. Mielestäni muut lait, kuten juuri kansanryhmää vastaan kiihottamisen kieltävä laki ajavat tämän asian.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Tähän asiaan minun tulisi perehtyä tarkemmin, mutta lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että vapaapäivien tulee liittyä töaikalakiin.