Harri Kuukasjärvi (69)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liike nyt
Vaalipiiri: Häme

Kotisivu: https://www.harrikuukasjarvi.fi/

Harri Kuukasjärvi, 34-vuotias kahden lapsen isä, samalla myös erityislapsen isä. Työ liikunta-alalla valmennuspäällikkönä ja terveysalan yrittäjänä. Teen myös keikkoja kouluttajana, luennoitsijana sekä puhujana. Johtamisen ammattilainen.

Haluan vaikuttaa asioihin ja ihmisten hyvinvointiin. Enkä todellakaan ole tyytyväinen siihen, miten politiikkaa nykyään tehdään. Olen rohkea ja moderni poliitikko joka uskaltaa kertoa mielipiteensä. Uskallan myös myöntää, jos en tiedä vastausta kysymyksiin, mutta lupaan, että minulla on kyky ja halu hankkia tarvittava tieto.

Politiikassa kaivataan muutosta NYT ja haluan olla osa sitä. Tulevaisuuden politiikkaa ei tule tehdä ideologiseen ja vastakkainasettelua korostavaan tyyliin. Näin luomme parhaan lähtökohdan avoimelle ja toimivalle demokratialle.

Jatkossa suomalaisten ja Suomen etu on laitettava etusijalla.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Kirkkovero on niille jotka kuuluvat kirkkoon. On tärkeää pitää se ennallaan, jotta voidaan pitää huolta myös tärkeistä kulttuurillisista kirkoista tms.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

On tärkeää, että hatausija on kaikille mahdollista saada omalla paikkakunnallaan. Maksut mitä kerätään saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset ja maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

En pidä tätä kysymystä poikkeuksena verrattaessa moniin muihin samantyyppisiin kysymyksiin. Täysi-ikäisyyden mittarina pidämme tuota 18-vuotta, joten samassa iässä voidaan ajatella lapsella/nuorella olevan tiedot tehdä päätös omasta uskontokunnastaan.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Ei ole peruskoulun tehtävä ole viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Olisi perusteltua, että kouluissa ei järjestettäisi tilaisuuksia joissa on tietyn vakaumuksen mukaista sisältöä.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Vaikka riskit ympärileikkauksessa ovat pienet, niin leikkauksesta silti syntyy riski joka tulee huomioida. Lapseen kajotaan tavalla mihin hän itse ei voi vaikuttaa, ja sen takia ympärileikkausta ei mielestäni saa suorittaa uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Vastaus tähän on helppo, mikään ei oikeuta siihen, että elämet voisivat kärsiä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Työnantajalla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten työntekijä edustaa yritystä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Joillekin jumala, toiselle jotain muuta. Koska kaikille jumala ei tarkoita samaa asiaa, ei jumalanpilkkaa voida kieltää laissa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Vapaapäivät, kuten arkipyhät tulee pitää sellaisenaan. Ne tulee myös pitää työaikalain yhteydessä.