Binga Tupamäki (80)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: https://www.binga.fi/

Olen 24-vuotias oikeustieteen maisteri. Opiskelen myös vapaa-ajalla filosofiaa Helsingin yliopistossa ja toimin kaupunginvaltuutettuna Kauniaisissa.

Olen ollut uskonnollisista kysymyksistä jo hyvin varhain valveutunut. Erosin yläasteikäisenä evankelis-luterilaisesta kirkosta vanhempieni luvalla, sillä halusin osallistua ET:n opetukseen. Koin siellä saavani paremmat eväät ruokkia kiinnostustani filosofiaan. Kannatan uskonnonvapautta, mutta myös valtion neutraliteettia uskontoasioissa. Kirkon ja valtion tulee olla erillään.

Poliittiselta suuntautumiseltaan olen talousliberaali realisti, joka haluaa pitää valtion määräysvallan tiukasti kurissa. Olen ehdolla, koska päätöksentekijöiden joukkoon tarvitaan ihmisiä, jotka vahtivat, ettei vallan keskittäminen julkiselle sektorille - tai uskonnollisille yhteisöille - tule kasvamaan. Siinä yksilöiden ainutlaatuisuus jäisi helposti jalkoihin.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Pidemmällä tähtäimellä tämä on toivottavaa mutta en halua sitouttaa Suomea liian radikaaleihin ratkaisuihin vain teennäisten aikarajojen takia. Ensin on siirrettävä kirkon hallinnollisia velvollisuuksia valtion alle, ja sitten voidaan selvittää, millä aikavälillä verotusoikeuden poisto olisi toteutettavissa ilman kriisiytymistä.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Uskonnolliset kysymykset ovat hyvin henkilökohtaisia, ja jotkut lapset ovat valveutuneita jo varsin aikaisin. Lapset eivät myöskään pysty itse päättämään liittymisestään syntymisensä tai kasteensa aikana. Siksi on syytä antaa myös nuoremmille mahdollisuus esimerkiksi ET:n opiskeluun tai uskontokunnan vaihtamiseen.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Epäsuosittu mielipiteeni on, että myös ET:n/katsomusaineen opetuksesta voitaisiin luopua. ET on oikeastaan hyvin keinotekoinen luomus: se on olemassa vain niiden lasten takia, jotka eivät kuulu uskontokuntaan, mutta jotain on sen tilalle järjestettävä. ET:n sijaan voitaisiin opettaa enemmän esimerkiksi yhteiskuntaoppia ja historiaa sekä varhaistaa filosofian opintoja. ET:n/katsomusaineen juuri onkin nimenomaan filosofiassa ja maailmankuvien ymmärtämisessä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Vaatimus uskontokuntaan kuulumattomuudesta on turha. Antaa lasten valita koulussa, mihin opetukseen he haluavat osallistua.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Vaikka en näe kirkollisia tapahtumia kuten jumalanpalveluksia harmillisena opetuksen saralla, on siinä liikaa hallinnollista sähellystä moninaisten vakaumusten vuoksi. Kaikille näille uskontokunnille on järjestettävä omaa ohjelmaa.

Mikäli jumalanpalvelukseen mentäisiin, tulisi se olla puhtaasti oppimisen ja kulttuurivalistuksen kannalta. On myös tärkeää nähdä vakiintuneita tapoja. Toisaalta tässä asiassa en usko pakkoon, joten uskonnon opettaja voisi itse päättää, mikäli haluaa viedä ryhmänsä jumalanpalvelukseen katsomaan toimitusta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Poikien uskonnollinen ympärileikkaus on törkeä pahoinpitely ja se tulisi kieltää.

Jokaisessa leikkauksessa on aina riski ja pojan esinahan poistaminen tarpeettomasti aiheuttaa ikävän mahdollisuuden leikkauskomplikaatioille ja muille epämukaville jälkiseurauksille. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksessa esitetään, että poikaa on kuultava ympärileikkauksesta hänen kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. On hieman vaikeaa päätellä vauvoista, kuinka he ymmärtävät täysin leikkauksen seuraukset ja antavat suostumuksensa. Korkeintaan vauvat huutavat ja itkevät veitsen alla, mikä pitäisi tulkita, että vauva ei tahdo pippeliinsä kajottavan.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Yrittäjillä tulee olla mahdollisimman vähän sääntelyä siitä, kuinka yrityksessä on toimittava. Uskonnollisten tunnustusten peittäminen tai poistaminen ei ole kohtuutonta, vaikkakin se voi olla tarpeetonta. Joka tapauksessa tässäkin on annettava vapaan kilpailun ratkaista, eikä työntekijän ole pakko mennä töihin sellaiselle työnantajalle, jonka arvot eivät kohtaa hänen kanssaan.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumalanpilkka tulee poistaa rikoslaista. Muissa pohjoismaissa pykälä on jo poistettu: Ruotsissa jo vuonna 1970, Norjassa ja Islannissa 2015 sekä Tanskassa 2017. Lisäksi Euroopan maista ylipäätänsä vain muutamissa on jumalanpilkka vielä rikoslaissa. Suomen olisi jo aika liittyä muiden Pohjoismaiden joukkoon laajaa sananvapautta edistävänä yhteiskuntana.

On nimittäin aika heikko Jumala, jos Häntä pitäisi suojella maallisilla laeilla.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Vapaapäivät tulee kirjata kaikille yhteiseen työaikalakiin, erityisesti tulevia uudistuksia silmällä pitäen. Tämä myös vähentäisi kahden eri lain välillä pallottelua, kun työaikaan liittyvät seikat olisivat yhdessä paikassa.