Timo Toivonen (56)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liike nyt
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomi

Kotisivu: http://www.ttsport.fi

Ev.lut. kirkkoon kuuluva, liberaalisti ja maalaisjärjellä ajatteleva sivistyksen ja koulutuksen asiantuntija sekä kehittäjä Utista.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Suoraan palkasta verotettu osuus ei ole oikea tapa aatteellisen yhdistyksen varainkeruuseen. Maksan mieluummin jo tasapuolisuuden vuoksi osuuteni muulla tavalla.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Siis halukkaille.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Lapsen etu ja oikeudet menevät uskonnollisten riittien edelle.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Tällaisten asioiden pitää perustua ihmisten moraaliin ja kunnioittavaan käyttäytymiseen, ei lakiin. Sanktio tulee jo siitä, että uskontoja kohtaan epäkunnioittavasti käyttäytyvä henkilö paljastaa sivistymättömyytensä ja kypsymättömyytensä kommenteillaan.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.