Janne Hartikainen (319)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: https://www.jannehartikainen.com

"Suomen kilpailukyky takaisin!"

1. Yritykset ja työpaikat

Suomi kilpailee työpaikoista ja investoinneista naapurimaiden kanssa. Kilpailukyvyn kannalta on tärkeää tehdä Suomesta houkutteleva maa yrityksille. Menestyvät yritykset taas synnyttävät työpaikkoja.

2. Kannustava verotus

Työnteko luo oikeaa hyvinvointia, ei himoverotus. Työnteon on oltava aina tekijälleen kannattavaa. Verotus on Suomessa kestämättömän korkealla tasolla ja myös progressio on yksi maailman kireimmistä.

3. Yksityisautoilu kunniaan

Miksi autoilijasta tehdään aina maksumies? Korkeat polttoaineverot paitsi lisäävät tuotteiden kustannuksia, myös heikentävät työllisyyttä. Tämä on puhtaasti poliittinen valinta. Autoilun kulut alas!

Esittely:

Olen Vantaan Havukoskella jo 10 vuotta asunut diplomi-insinööri, kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu. Asuin nuoruuteni Lohjalla ja opiskelin Espoossa. Perheeseen kuuluu avovaimo ja kaksi kissaa. Olen saanut valtuutettuna kokemusta päätöksenteosta ja nyt on aika siirtyä valtakunnanpolitiikkaan.

Olen työskennellyt koko urani yksityisellä sektorilla asiantuntijatehtävissä ja tunnen hyvin yritysmaailman. Yritysten toimintakyvyn varmistaminen ja työpaikkojen luominen onkin erityisen lähellä sydäntäni. Suomi kilpailee työpaikoista ja investoinneista naapurimaiden kanssa, kilpailukyvyn kannalta on ykkösasia tehdä Suomesta houkutteleva maa kansainvälisille yrityksille. Tämän pitäisi olla valtiovallan ykköstehtäviä. Menestyäkseen yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa, halpaa sähköä, yritysmyönteisen lainsäädännön ja yritysverotuksen, joka kannustaa yrityksiä kasvamaan.

Työnteko luo oikeaa hyvinvointia, ei himoverotus. Työnteon on oltava aina tekijälleen kannattavaa. Verotuksen pitää kannustaa tekemään enemmän töitä ja luoda ihmiselle edellytykset ottaa vastuu elämästään. Nykyverotus on Suomessa kestämättömän korkealla tasolla ja veroprogressio on maailman kireimpiä. Tälle kehitykselle ja nykyiselle vasemmistopolitiikalle on saatava loppu. Kukaan ei vihaa niin paljon tavallista veronmaksajaa kuin vihervasemmisto.

Yksityisautoilu on perusoikeus. Suomessa perheen sujuva arki ja työnteko vaatii yleensä käytännössä oman auton käyttöä. Polttoaineveron korotukset paitsi lisäävät tuotteiden kustannuksia, myös heikentävät työllisyyttä. Suomalaiset maksavat polttoaineesta Euroopan korkeinta hintaa ja tässä on kyse vain poliittisesta tahdosta. Tavallisen autoilijan riistäminen Vihreän dystopian varjolla on yksiselitteisen väärin. Miksi autoilijasta tehdään aina maksumies?

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Mielestäni evankelis-luterilaisen kirkon verotusoikeus on perusteltu, koska se hoitaa monia yhteiskunnallisia tehtäviä. Jokaisella on myös mahdollisuus päättää kuulumisestaan kirkkoon ja sitä kautta verovelvollisuudestaan. En näe tarvetta muutoksille tällä hetkellä.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Mielestäni nykyinen järjestely toimii hyvin ja se huomioi kiitettävästi myös uskonnollisiin yhteisöihin kuulumattomat sekä muita uskontoja harjoittavat.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Täysi-ikäisyys on luonteva ikäraja myös tässä kysymyksessä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Kirkkoon kuuluville on tärkeää järjestää myös tunnustuksellista opetusta ja oman uskontonsa laajempi tunteminen kuuluu yleissivistykseen. Eri maailmanuskontojen käsittely taas olisi todennäköisesti tehokkaampaa järjestää kaikille yhteisesti.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Kirkkoon kuuluville on tärkeää järjestää myös tunnustuksellista opetusta ja oman uskontonsa laajempi tunteminen kuuluu yleissivistykseen. ET-opetus taas tulee varata oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

En näe ongelmaa siinä, että evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia järjestetään osana opetusta. Mielestäni tämä on omalla tavallaan luonteva osa tunnustuksellista uskonnonopetusta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.

En näe syytä kieltää poikien ympärileikkausta, koska siitä ei aiheudu lääketieteellistä haittaa ja kiellon valvonta olisi monin tavoin ongelmallista.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Rituaaliteurastus on eläinrääkkäystä eikä sitä pitäisi sallia missään sivistysvaltiossa.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Kauppiaalla on oikeus ja velvollisuus määrittää työnteon raamit ja ohjata esimerkiksi juurikin oikeassa pukeutumisessa. Liikkeenharjoittajan etu menee tässä työntekijän uskonnollisten mieltymysten edelle.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Uskon laajaan sananvapauteen eikä jumalanpilkkalaki istu tähän aikaan. Se pitäisikin poistaa lainsäädännöstä. Ennemminkin pitää pyrkiä laajentamaan sananvapautta, koska pidän sitä pyhänä arvona.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Kirkkolaki on luonteva tapa määrittää nämä vakiintuneet vapaapäivät. Mikäli tämä siirrettäisiin yksinomaan työaikalakiin, on olemassa suurempi riski, että nämä jossain vaiheessa poistuvat työmarkkinauudistusten seurauksena.