Eerik Pakarinen (145)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liberaalipuolue
Vaalipiiri: Häme

Olen 30-vuotias diplomi-insinööri, kansalaisaktiivi ja perheenisä. Harrastan suunnistusta, hiihtoa ja kaupunkisuunnittelua.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Verotusoikeuden sijasta kirkot voisivat siirtyä yhdistysmalliin, jossa raha kerättäisiin jäsenmaksuina ja lahjoituksina. Uskonto- tai seurakunnat voivat itse päättää esimerkiksi jäsenmaksun mahdollisesta progressiivisuudesta.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Ei ole mitään syytä, miksi hautaustoimen tulisi olla pääasiassa kirkon hoidettavana yhteiskunnassa, jossa iso osa väestöstä ei kirkkoon kuulu. Toimen vapauttaminen kilpailulle ei vähennä kenenkään mahdollisuuksia liittää hautaamista uskonnollisiin rituaaleihin. Monessa kunnassa kirkko pysyisi kuitenkin isoimpana järjestäjänä.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15-vuotias vahvistaa halunsa kuulua kirkkoon konfirmaatiossa, ja on riittävän kypsä tekemään minkä tahansa muunkin päätöksen uskontokuntaan kuulumisestaan.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.

Kaikkien oppilaiden on tarpeellista oppia etiikkaa ja saada tietoa eri uskonnoista. Ei ole syytä siihen, että näitä opetettaisiin eri uskontokuntiin kuuluville eri tunneilla.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Kyllä ET:n voi kaikilla avata, mutta vaikea ymmärtää, miksi vanhemmat ovat lapsen kastaneet, jos hänet haluavat ET:n tunneille siirtää.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Koulu voi viedä opetuksellisessa mielessä koululaiset tutustumaan kirkon toimintaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Kaikilla ihmisillä on oikeus päättää itse omaa kehoaan koskevista toimenpiteistä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Myös muilla eläimillä kuin ihmisillä on oikeus hyvään elämään ja hyvään kuolemaan, jossa toiselle ei saa aiheuttaa tahallista kärsimystä. Koskee myös lihatuotantoa ja turkistarhausta.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Työntekijöiltä voi vaatia yhtenäistä pukeutumista, muttei kieltää oman uskontonsa noudattamista tai ilmaisemista asustein. Turvallisuudesta tai hygieniasta ei saa kuitenkaan laistaa uskonnon varjolla.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Eri uskontokuntiin kuuluvia ihmisiä on kohdeltava kunnioittavasti, mutta jumalanpilkan kieltäminen on tarpeeton laki. Jumalaa ei tarvitse pilkalta suojella, mutta uskovia kyllä.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Työaikalaista pitäisi poistaa kaikki pyhäpäiväkorvaukset ja muutkin pyhäpäivät. Ihmiset voivat juhlia tärkeitä juhliaan milloin haluavat ja hyvät työnantajat antavat joulupyhät vapaiksi kaikille työntekijöilleen.