Tiia Lehtisalo (141)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liberaalipuolue
Vaalipiiri: Häme

Kotisivu: https://www.tiialehtisalo.fi/

Olen Tiia Lehtisalo, olen 31-vuotias ja asun Riihimäellä. Olen ammatiltani sairaanhoitaja AMK ja lähihoitaja.

Minulla on kokemusta monesta julkisen puolen hoitotyön yksiköstä, aina kotihoidosta terveyskeskuksen vuodeosastolle ja erikoissairaanhoidon osastosta tehovalvontaan.

Perheeseeni kuuluu puoliso sekä pieni tytär. Vietän vapaa-aikani heidän kanssaan ja harjoitellen sekä kilpaillen hevoseni kanssa lännenratsastuksessa. Olen myös pesunkestävä tietokonepelien harrastaja sekä seuraan paljon e-urheilua.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Valtio ja uskonto tulisi erottaa toisistaan. Kaikki uskonnolliset yhteisöt voivat itse hoitaa keräyksen omaan toimintaansa, valtion taholta se tulee poistaa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Kilpailulle avaaminen mahdollistaisi myös muiden hautausmuotojen tulemisen markkinoille. Esimerkiksi ekologinen hautaus voisi nousta vaihtoehdoksi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15-vuotias on riittävän kypsä päättämään kuulumisestaan uskontokuntaan.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Kaikille yhteinen katsomusaine olisi tasavertainen. Uskontoja käsiteltäisiin tasapuolisesti sekä oppimateriaalissa olisi näiden yhteydessä etiikasta ja moraalista. Muihin oppiaineisiin yhdistäminen voisi heikentää mm. etiikan ja moraalin käsittelyä, jotka liittyvät myös uskontoihin kiinteästi.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Niin sanotun oman uskonnon opettaminen kouluissa tulisi lopettaa kokonaan. Koulujen tehtävänä ei ole opettaa yhtä uskontoa ylivertaisesti, vaan kaikille yhteinen katsomusaine on tarpeen.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Koulujen tulisi luopua kaikesta uskonnollisesta/tunnustuksellisesta opetuksesta tai toiminnasta. Seurakunnat voivat hoitaa tätä osuutta täysin itse.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympärileikkaus kulttuurin tai uskonnollisten syiden vuoksi on täysin tarpeeton toimenpide, joka usein tehdään vielä ilman puudutetta ja kivunlievitystä. Todella brutaali tapa siis, jossa kajotaan poikalapsen sukupuolielimiin silpomisajatuksella.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Uskonnolliset syyt eivät ole mitenkään perusteltuja, että eläimelle voisi tuottaa kärsimystä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

En näe syytä kieltää uskonnollista vaatetusta, jos se ei haittaa työntekoa ja työasu on muuten työnantajan edellyttämän näköinen.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumalanpilkka on merkillinen käsite, sillä kaikki eivät jaa uskontokäsitystä tietystä uskonnosta ja näin ollen eivät tunnusta jumalaa olevaksi. On siis yleensäkin kummallista, että tällaisesta tehtävän, esimerkiksi humoristisen piirustuksen tekeminen voitaisiin katsoa jumalanpilkaksi. Mielestäni uskonnoilla ei voi olla mitään yliotetta maallisista laeista, joissa määritellään myös uskontoon kuulumattomille uskonnon perusteella tehtäviä lakeja.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Emme tarvitse kirkolliskokousta päättämään vakiintuneiden vapaapäivien ajankohtia. Voimme sopia siitä tarvittaessa työaikalaissa.