Jere Nuutinen (114)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Keskusta
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Kotisivu: http://jerenuutinen.fi

Olen Jere Nuutinen, 29-vuotias Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Olen maalla, kaupungissa ja maailmalle elänyt Pohjois-Karjalan kasvatti. Maailman muutosten mukanaan tuomat mahdollisuudet ja haasteet sekä niihin ratkaisujen etsiminen kiinnostavat minua paljon.

Olen ehdolla eduskuntaan, koska uskon Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja koko Suomen tulevaisuuteen. Maamme menestys nojaa sen varaan, miten onnistumme valjastamaan nykyisen osaamisemme vastaamaan paremmin tulevaisuuden muutoksiin ja haasteisiin.

Suomi menestyy vain, jos koko Suomi menestyy. Rakennetaan maata, jossa huolehditaan kaikista suomalaisista, joka luo alueille kasvun edellytyksiä ja vahvistaa tulevaisuuden näkymiä myös itäisessä Suomessa.

Tulevalla hallituskaudella talouden ja elinvoiman vahvistamisen tulee olla yksi tärkeimmistä teemoista. Suomelle tulee luoda suunnitelma talouden tasapainottamiseksi. Samalla on luotava edellytyksiä suomalaisen omistajuuden vahvistamiseksi. Yritysten kilpailukyvyn näkökulmasta elintärkeät liikenneinvestoinnit on turvattava.

Haluan, että jokaisella suomalaisella lapsella on yhtäläiset mahdollisuudet jatkossakin tavoitella unelmiaan ja elää hyvää elämää riippumatta vanhempien varallisuudesta tai siitä, missä päin on syntynyt. Tämä vaatii muun muassa panostuksia koulutukseen läpi kaikkien koulutusasteiden. Koulutukseen tarvitaan tasa-arvoraha, jolla saadaan tasattua oppimiseroja oppilaiden ja alueiden välillä. Myös nuorten mielenterveyspalveluihin on tärkeää panostaa.

Kestävän metsätalouden toimintaedellytykset tulee turvata. Puun avulla pystymme korvaamaan fossiilisia, päästöjä lisääviä tuotteita. Rakentamalla uusiutuvasta puusta rakennamme hiilivarastoja ja pienennämme maaperän louhinnan tarvetta. Itä-Suomessa tulee panostaa metsien ja puun huippuosaamiseen.

Minun Suomeni on maa, joka huolehtii ikäihmisistä ja tarjoaa maailman parasta koulutusta lapsillemme. Maa, joka tukee mielenterveyden ja jaksamisensa kanssa painivaa ihmistä. Maa, joka tukee lapsiperheitä ja tekee lapsimyönteistä politiikkaa. Maa, joka kannustaa aktiivisuuteen ja toimeliaisuuteen. Maa, jossa yrittämiseen kannustetaan ja kasvua tuetaan. Maa, joka huolehtii ympäristöstään ja varjelee luontoa tuleville sukupolville. Maa, jossa saa maailman turvallisinta ja puhtainta kotimaista ruokaa. Maa, joka käyttää luonnonvaroja luonnon kantokyvyn mukaan.

Rakennetaan yhdessä valoisampaa tulevaisuutta huomisen Itä-Suomelle.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Kirkkojen verotusoikeus on yhteiskunnassamme vakiintunut käytäntö kerätä rahoitusta kirkon toimintaan ja se on laajasti hyväksytty. Valtion tulee toimia yhdenvertaisesti kaikkia uskontokuntia kohtaan, joten verotusoikeutta tulisi tarjota kaikille uskontokunnille.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Hautaustoimi tulisi avata kilpailulle. Evankelis-luterilaisella kirkolla olisi edelleen mahdollista hoitaa hautaustoimi osallistumalla kilpailutukseen.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Myös nuoremmilla tulee olla oikeus päättää kuulumisesta tai kuulumattomuudesta uskontokuntiin.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Siirrytään yhteiseen katsomusaineeseen, jossa käsitellään eri uskontoja, niiden oppeja ja taustoja ja vaikutuksia kulttuureihin ja yhteiskuntiin.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Mikäli opettajat ja vanhemmat sekä lapset haluavat, tulee olla mahdollisuus mennä eri uskontokuntien tilaisuuksiin yksittäisiä kertoja vuodessa. Tilaisuuksissa käyminen voi olla myös oppimisen kannalta tärkeää.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympärileikkausta tai muuta ihmisten silpomista ei tule sallia uskonnollisten tai kulttuuristen syiden takia, vaan vain ja ainoastaan lääketieteellisistä syistä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus osoittaa edelleen oma uskontonsa uskonnonvapauden nojalla. Yhtenäinen pukeutuminen on mahdollista yhteensovittaa esimerkiksi musliminaisen huivin kanssa.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Suomi on Pohjoismaa ja meillä kunnioitetaan korkealle sananvapautta. Jokaisella tulee edelleen olla oikeus ilmaista oma mielipiteensä. Avoimessa yhteiskunnassa keskeinen arvo on myös toisen ihmisen kunnioittaminen. On paheksuttavaa, mikäli toisen ihmisen uskontoa pilkataan.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Suomalainen yhteiskunta on kehittynyt useiden vuosien aikana ja kristinuskolla on ollut kulttuurimme muovautumiseen merkittävä rooli. On tärkeää, että pidämme edelleen vakiintuneet juhlapyhät vapaapäivinä.