Piia Aitto-oja (91)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kristillisdemokraatit
Vaalipiiri: Häme

Olen 45-vuotias, viiden lapsen äiti ja yhden miehen vaimo Janakkalasta. Työskentelen luokanopettajana alakoulussa. Opetus ja kasvatus ovat olleet sydäntäni lähellä jo melko nuoresta.

Kun omat lapseni alkavat hiljalleen lentää pesästä, jää minulle yhä enemmän aikaa myös omille harrastuksille sekä politiikalle. Käyn kuntosalilla, lenkkeilen kahden koiramme kanssa, neulon sekä luen. Talvisin minut saattaa tavoittaa hiihtoladultakin.

Politiikka, yhteiskunnalliset asiat ja vaikuttaminen ovat minulle hyvin tärkeitä, ja kiinnostus niihin on kasvanut vuosi vuodelta. Olen toisen kauden kunnanvaltuutettu ja myös toisen kauden kirkkovaltuutettu. Valtuustotyön lisäksi vaikutan tällä hetkellä Janakkalan kunnanhallituksessa sekä Hämeen maakuntavaltuustossa.

Kristillisdemokraattisen puolueen sisällä toimin Janakkalan paikallisosaston puheenjohtajana, Hämeen piirihallituksen varapuheenjohtajana sekä puoluevaltuuston jäsenenä.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Kirkollisvero on isojen kirkkokuntien pääasiallinen tulonlähde. Ev.lut. ja ord. seurakunnat suorittavat suurinta osaa suomalaisista koskettavia toimintoja, kuten hautaustoiminnan, sekä ylläpitävät monia kulttuurihistoriallisestikin arvokkaita rakennuksia. Siksi yleinen kirkollisvero on perusteltu jatkossakin.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Ihmisellä on oikeus arvokkaaseen hautaukseen. Kirkoilla on asiantuntemusta tästä vuosisataisesta perinteestä ja ne pitävät yllä kulttuurihistoriallisestikin arvokaita hautausmaita.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Lisätään opetussuunnitelmaan kaikille yhteinen katsomusaine, mutta säilytetään myös oman uskonnon opetus. On tärkeää saada tietoa oman uskontonsa perusteista, jotta voi helpommin peilata ja arvioida sitä muihin katsomuksiin ja vakaumuksiin.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Jos lapsi on kastettu ja liitetty kirkkoon, tulee opetuksestakin huolehtia. Koulun antama opetus mahdollistaa tasa-arvoisen uskonnonopetuksen kaikille kirkkokuntaan kuuluville lapsille.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Opetussuunnitelmassa korostetaan elämyksellisyyden ja kokemuksellisen oppimisen tärkeyttä eri oppiaineissa. Ev.lut uskonnonopetuksessa kokemuksellisuus tulee juuri esimerkiksi kirkkoon ja kirkon tilaisuuksiin tutustumisen kautta. Muiden uskontojen kirkkotiloihin tutustuminen tulee myös kuulua opetukseen, näihin uskontoihin tutustuttaessa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.

Kontrolloitu, lääketieteen omaisesti, ammattilaisen toimesta tehty poikien ympärileikkaus tulee sallia (esim. juutalaiset).

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.