Peppi Seppälä (225)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: https://peppiseppala.fi/

Vihreisiin minut on tuonut luonnon ja ympäristön suojeleminen. Olen kasvanut metsän keskellä ja mulle tärkeintä politiikkaa on aina ollut ilmastokriisin torjunta. Opintojen ja töiden myötä olen profiloitunut etenkin energiapolitiikassa ja näen että Suomen tulevaisuus nojaa vahvasti mittavaan määrään fossiilitonta energiantuotantoa. Etenkin tuulivoimaa ja ydinvoimaa tulee rakentaa lisää tulevina vuosina.

Olen feministi, ja mielenterveysteemat ovat mulle henkilökohtaisesti tärkeitä. Toimin Länsi-Uudenmaan aluevaltuutettuna, sekä Espoon kaupunginvaltuutettuna. Viimeiset kaksi vuotta olen puheenjohtanut Vihreitä nuoria. Ennen Vihreiden nuorten puheenjohtajuutta toimin energia-asiantuntijana.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Valtio ja kirkko tulee erottaa toisistaan. Muillakaan yhdistyksillä ei ole verotusoikeutta vaan nämä keräävät itse jäsenmaksunsa. Tällä hetkellä Suomessa kohdellaan eri uskontoja epätasa-arvoisesti, tämä kohtelu tulee yhdenmukaistaa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Uskonnottomien määrä kasvaa ja siksi hautaustoiminta tulisi olla vahvemmin kuntien ja valtion tehtävänä.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Nuorilla on kyky päättää itse omasta elämästään ja esimerkiksi uskonkuntaan kuulumisesta.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Erillisestä uskonnon opetuksesta tulee luopua. Valtion tehtäviin ei kuulu uskonnollisesta kasvatuksesta vastaaminen vaan tämä tulee jättää kotien ja uskonnollisten yhteisöjen vastuulle.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Lapset eivät voi päättää itse uskontokuntaan kuulumisesta, joten heillä tulisi olla olla oikeus valita ET opetus, jos he haluavat. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus opiskella nimenomaan sellaista katsomusainetta, jonka mieltää itselleen hyväksi

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Ei pidä. Valtio ja kirkko tulee erottaa toisistaan. Julkisissa kouluissa ei tule olla tunnustuksellista uskonnonopetusta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ei tule sallia. Poikien tai keiden muidenkaan keholliseen itsemääräämisoikeuteen ei tule koskea ilman perusteltua lääketieteellistä syytä. Jos ihminen haluaa uskonnollisista syistä suorittaa ympärileikkauksen tulee tämä sallia, kunhan hän on tarpeeksi vanha päättämään omasta kehostaan (esim. 15 vuotta)

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläinten oikeus nopeaan ja kivuttomaan kuolemaan tulee turvata. Rituaalisia elementtejä voi kuulua teurastukseen kunhan se ei lisää eläinten kärsimystä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Ihmisellä on oikeus ilmaista itseään eri tavoilla, eikä työnantajalla tulisi olla oikeutta puuttua työntekijöiden pukeutumiseen ja ulkonäköön ilman erittäin painavaa syytä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumala ei ole oikeustoimihenkilö, jonka kunniaa voisi loukata. Sen sijaan ihmiset, jotka kuuluvat uskonnolliseen ryhmään, ovat suojattuja kiihottamiselta kansanryhmää kohtaan ja heitä tulee suojata vihapuheelta.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Kaikille samat päivät eivät ole pyhiä tai osa omaa uskontoa. Vapaapäivien määrästä ei tule tinkiä, mutta vapaapäivät voisivat määräytyä muilla perusteilla kuin vanhojen pakanallisten juhlapäivien mukaan.