Petra Varjus (48)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Häme

Olen lukio-opiskelija ja nuorisovaikuttaja Janakkalasta. Aiempaa kokemusta olen ehtinyt hankkia nuorisovaltuuston toiminnassa ja toimin tällä hetkellä Nuva ry:n liittohallituksessa. Ehdolle lähdin, sillä mielenterveyskriisi, ilmastohätätila tai luontokato eivät odota. Suomen tulee aidosti olla yhdenvertainen maa jokaiselle. Myös nuorten osallisuuden on toteuduttava ja nuorillakin tulee olla paikka päättävissä pöydissä. Olen nuorten, vähemmistöjen ja luonnon puolustaja. Nyt on petrattava.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Tämänhetkinen järjestelmä asettaa uskontokunnat eriarvoiseen asemaan. Verotusoikeuden avaaminen jokaiselle ei olisi järkevä ratkaisu sen hallinnollisen hankaluuden vuoksi, mutta verotusoikeuden poisto kaikilta kannattaisi. Kirkko tekee myös paljon hyvää, mitä ei voi kieltää, mutta rahoitus tähän tulisi tulla jotain muuta kautta. Nykyjärjestelmä on jäänne historiasta.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Kolmannen sektorin apu tulee huomioida ja valtion tulee hyödyntää myös sieltä saapuvaa ammattitaitoa ja osaamista esimerkiksi mielenterveyden ylläpitämisen tukena. Hautaustoimi on kuitenkin nähdäkseni sellainen asia, jonka kuuluisi siirtyä kunnille. Yhteisten verovarojen käyttö uskonnollisen tahon hautaustoimeen on vähintäänkin kyseenalaista.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Tällä hetkellä voitaisiin väittää, ettei lapsilla ole uskonnonvapautta Suomessa. Nykyinen järjestelmä on ongelmallinen. Nähdäkseni ikäraja voisi olla jopa 12 vuotta, sillä uskontokunnasta ero ei ole peruuttamaton päätös. Sitäkin ikää ennen tulisi lapsella olla jo sananvaltaa uskonnostaan.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Lasten tulisi saada sitoutumatonta opetusta kaikista uskonnoista. Omasta uskonnosta voi oppia perheestä tai oman uskontokunnan kokoontumisista, koulun opetuksen tulisi kuitenkin olla neutraalia myös uskontojen osalta. Koulussa tulee tarjota tasapuolinen opetus eri uskonnoista, joka osaltaan edistää lapsen ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta muistakin kuin omasta uskonnosta ja auttaa lasta pohtimaan myös omaa katsomustaan erilaisesta näkökulmasta. On myös hyvä huomioida, että kaikissa muissa Pohjoismaissa on jo käytössä yhteinen katsomusaine.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Jokaisen lapsen tulee saada valita haluaako oppia maailman uskonnoista ilman tunnustuksellista näkökulmaa tai tiettyjen kertomusten painottamista. Myöskään vanhempien uskontokunnan ei tulisi vaikuttaa mahdollisuuteen valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Koulun toiminnan tulee olla uskonnollisesti sitoutumatonta. Uskonnoista voi opettaa esimerkiksi vierailemalla läheisten uskonnollisten yhdistyksien luona, mutta jumalanpalvelukset eivät ole tarvittu osa koulutoimintaan. On paljon mukavampaa kun yhteiset tapahtumat ovat jokaiselle saavutettavia, eikä osa sitten joudu jäämään vain koululle tekemään läksyjä tms.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Kaikkien lasten kehollisen itsemääräämisoikeuden tulee toteutua. Mikäli ympärileikkausta ei lääketieteellisistä syistä tarvita, sitä ei tule lapselle toteuttaa.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläinten kärsimys tulee minimoida, eikä kärsimystä aiheuttavaa rituaaliteurastusta voida hyväksyä vain uskonnonvapauden nojalla.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

On minusta yksiselitteistä, että uskonnonvapauden toteutumiseksi tulee olla vapaus pukeutua uskonnon mukaisesti.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Ihmisillä tulee olla myös vapaus kritisoida uskontoja. Sekin on tärkeä osa uskonnonvapautta. YK:n ihmisoikeuskomitea on useasti pyytänyt Suomea poistamaan tämän pykälän laista, ja Suomi onkin yksi viimeisistä Euroopan maista, keillä tämä edelleen laissa on.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Kyseessä on joka tapauksessa uskonnollinen juhla. Minusta on siis vain loogista, että juhlapäivät ovat silloin kun niitä juhlivat niitä viettävät.