Jani Saikkonen (163)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Pirkanmaa

Kotisivu: https://www.janisaikkonen.fi/

Olen syntyperäinen Pirkanmaalainen, Lempäälässä asuva ja yrittävä perheellinen mies. Yrittäjäperheestä ja itsekin yrittäjänä yli 20 vuotta toiminut rehti sekä tunnollinen perussuomalainen. Pitkä yrittäjätaival sekä yhteistyöprojektit ympäri suomen ovat koulineet toimimaan taloudellisesti järkevästi erilaisissa olosuhteissa. Ulkoilu ja erilaiset liikuntaan liittyvät harrastukset ovat olleet aina sydäntäni lähellä. Luonteeltani olen aktiivinen, positiivisesti ajatteleva sekä aikaansaava. Kolmen pienen lapsen isänä haluan olla mukana vaikuttamassa meidän yhteiseen tulevaisuuteemme vaikuttaviin tärkeisiin päätöksiin. Nyt alkaa olla aika muuttaa politiikkamme suuntaa ja saada uusia ihmisiä päättäjien paikoille.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Tätä on hyvä kyllä pohtia jatkossa enemmänkin

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Tämä voisi olla ihan järkevä ja tasapuolinen käytäntö

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Sopii mielestäni yhteen luontevasti täysi-ikäisyyden saavuttamisen kanssa

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

En näe tällä hetkellä tarvetta muutokselle

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Mielestäni nyt hyvä käytäntö

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Tämänhetkinen käytäntö on tässäkin asiassa melko hyvä

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Alaikäisen kohdalla tämä on kiellettävä

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Kärsimys tulee aina minimoida

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Mielestäni työnantaja voi päättää yhteisistä pelisäännöistä tasa-arvoisesti

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Kyllä huumori ja satiiri pitää olla myös näissä asioissa sallittua

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Sopii paremmin työaikalain kanssa