Annika Ingraeus (127)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liike nyt
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://www.annikaingraeus.fi

Olen kahden nuoren aikuisen äiti, innokas liikkuja ja hyväntuulinen ihminen. Olen läsnäoleva ja kuunteleva ihminen. Aktiivinen asioiden hoitaja.

Monipuolinen koulutustausta, värikäs työhistoria, pitkä yksinhuoltajuusaika ja monenlaiset elämäntapahtumat ovat tuoneet perspektiiviä elämään. Resilienssi, luovuus ja ongelmanratkaisukyky ovat osa persoonaani.

Työskentelen terveydenhoitajana kaupungilla, terveysasemalle. Olen tehnyt vuosia työtä äitiys- ja lastenneuvolassa.

Peruskoulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta. Olen aina ollut kiinnostunut yhteisten asioiden hoitamisesta ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. Haluan olla mukana toimivien ja luovien ratkaisujen teossa, joita etenkin ensi istuntokaudella tulee eteen hyvinkin monta.

Haluan viedä terveydenhoidossa painopistettä ennaltaehkäisevään työhön ja nopeaan hoitoon pääsyyn.

Minulle lapset ja nuoret tarkoittavat tulevaisuutta. Heidän äänensä ei riittävästi nykyisellään kuulu kauniista puheista huolimatta.

Myös ikäihmisten kohtelu huolestuttaa, ja haluan olla sitä parantamassa,joka sektorilla. Hyvä hoito kuuluu kaikille ja rahanpuutteeseen ei voi vedota, nyt tarvitaan vain uusia ratkaisuja ja asioiden priorisointia.

Olen toiminnan ihminen. En välitä kakkupuheista, vaadin tekoja.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Verovaroin kustannetaan paljon ihmisille tärkeitä tapahtumia vauvasta vaariin.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Monille ihmisille kirkolliset hautajaiset ja läheisen hautaaminen tai oma haudatuksi tuleminen kirkkomaahan on tärkeää.

Valtiolla ja kunnilla on jo riittävästi tehtäviä elämänkaaren eri vaiheissa ja uutena toimijana meillä on nyt hyvinvointialueet. Katsotaan ensin, miten tämä paletti kehittyy ja mietitään myöhemmin uudelleen.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Täysi-ikäisyyden raja on hyvä mitta omiin itsenäisiin päätöksiin. Saahan 15-17 vuotias nytkin erota vanhempiensa suostumuksella.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Siirrytään yhteisen katsomusaineeseen, joka on kaikille pakollinen oppiaine.

Toivottavasti sen avulla voidaan paremmin lisätä yhteenkuuluvuutta ja ymmärrystä eri uskontojen ja kulttuurien kesken, löytää ihmisyyden yhteiset nimittäjät.

Uskonto voisi olla vapaaehtoinen oppiaine, jonka voi myös halutessaan reaaliaineena kirjoittaa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Valinnanvapaus tässäkin!

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Osallistumisen tulee olla vapaaehtoista, kuuluu sitten evankelis-luterilaiseen tai muuhun uskontoon.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

En kannata sen paremmin poikien kuin tyttöjenkään ympärileikkauksia.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Kärsimys tulee aina minimoida.

Kaikkia luontokappaleita tulee kohdella kunnioittavasti niiden eläessä ja niiden elämä päätettäessä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Mielestäni huivin käyttö tulee sallia, mikäli se on naisen oman toiveen mukaista eikä häntä painoista siihen mikään muu taho.

Työtehtävistä riippuen päähineen käyttö on monesti myös hygieninen ratkaisu ja miksi ei huivi jos toisella on lippalakki?

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Uskon, että nykyinen kansanryhmää vastaan kiihottamisen kieltävä laki taipuu kyllä tarvittaessa tähän.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Niin kauan kuin meillä on valtion uskonto ja sen kirkolliset pyhät, tulee niitä kunnioittaa kirkkolain hengessä.