Markus Hekkala (286)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kristillisdemokraatit
Vaalipiiri: Helsinki

Olen helsinkiläinen opettaja ja perheenisä. Minulle tärkeitä asioita ovat luonto, perusturvallisuus ja tasa-arvo. Näitä asioita haluan edistää työni, harrastusteni ja vapaaehtoistoiminnan kautta sekä nyt myös politiikan keinoin.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Jos kirkkojen verotusoikeuden poistamista edes harkittaisi, pitäisi selvittää, miten turvataan niiden tuottamien sosiaalisten palveluiden jatkuvuus.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Ihmisen viimeinen leposija voi olla muuallakin kuin kirkkomaalla. On paikallaan selvittää hautaustoimen valtuuksien laajentamisen mahdollisuuksia.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15 vuoden iässä nuori voi tehdä jo itsenäisiä päätöksiä ja hän myös alkaa ymmärtää niihin liittyvän vastuun.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Oman kulttuuri- ja uskontoperinteen tunteminen ja syvempi ymmärtäminen luo pohjan ymmärtää muita katsomusperinteitä. Samaan tapaa kuin lapsen pitää oppia riittävän hyvin äidinkieli jotta hän voi oppia vieraampia kieliä, tulee hänelle myös tarjota riittävät perustiedot ja -taidot omasta ja lähiuskonnoista ja katsomuksista. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sen tärkeämpää on ensin tutustua omaan uskontoon tai katsomukseen. Vanhemmilla voisi hyvin olla yhteisiä aineksia.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Ei kumpikaan edellisistä. Jo nyt voitaisi osittain yhdistää uskontojen opetus joiltakin osin varsinkin isommilla oppilailla. Esimerkiksi ET:n tapa käsitellä maailman syntytarinoita tai vaikka etiikan opetus voitaisiin opettaa yhdessä koko ikäluokalle. Suunnittelemassa ja toteuttamassa voisivat olla eri uskontojen opettajat yhdessä.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Rituaalit ja siirtymiin kuuluvat perinteet ovat tärkeitä. Kevät- ja joulukirkkoja ei pidä ajaa alas sen perusteella, että kaikki eivät halua niihin osallistua. Nykyään lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuutta valita tuleeko kirkkoon ja muille järjestetään vastaava tilaisuus samaan aikaan. Olen opettajan työssäni huomannut, että myös monet ei-kirkkoon kuuluvat haluavat osallistua kirkkotilaisuuteen. Eräs imaami sanoi mielestäni osuvasti, kun häneltä varmistettiin, haluaako hänen poikansa todella tulla joulukirkkoon. Hän vastasi, että ei poika siitä pilalle mene ja hänen on hyvä tutustua muidenkin uskontojen tilaisuuksiin.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Uskonnollisen ja sosiaaliseen yhteisöön kiinnittymisen näkökulmasta poikien ympärileikkaus voidaan pitää perusteltuna, kuten Korkein oikeuskin on todennut. Toimenpide tulee ehdottomasti suorittaa huomioiden pojan terveys ja turvallisuus. Poikien ympärileikkaus sinänsä ei ole haitallinen tai vaarallinen, koska sitä tehdään myös lääketieteellisistä syistä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.

Eläimen teurastuksessa kärsimyksen tuottaminen tulee minimoida.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Ruokakaupan ei tule voida kategorisesti kieltää esimerkiksi huivin käyttöä. Monissa tilanteissa siitä ei ole mitään haittaa ja joissakin tilanteissa, kuten leipomopisteellä ja lihatiskillä, hiusten peittäminen on suotavaa tai jopa vaadittua. Yhtenäistä pukeutumista voidaan vaatia, mutta niin kauan kun omat korut tai asusteet eivät ole turvallisuus- tai terveysriski, niihin liittyviin rajoituksiin pitää löytää erityisen vahvat perusteet.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Vaikka Jumala ei tarvitsekaan lakia suojelijakseen, on hyvä sanktioida pyhänä pidettyjen asioiden pilkkaaminen tai häpäisy. Tätä voidaan verrata esimerkiksi hautarauhaan tai pyhien paikkojen kunnioittamiseen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kun esimerkiksi pääsiäinen ja helatorstai määräytyvät kuun kierron ja kalenterin mukaan, ne osuvat välillä muuallekin kuin vain viikonloppuihin. Jos niistä päätettäisi työaikalaissa, voisi pahimmillaan käydä niin, että arkivapaat katoaisivat. Juhannushan on jo kesäkuun 20.-26. päivän välisenä lauantaina.