Silvia Koski (89)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi

Kotisivu: http://www.silviakoski.fi

Olen 43-vuotias perheenäiti, musiikin ammattilainen, yrittäjä ja poliitikko. Asun Sauvossa, mutta työtäni teen pääasiassa Turussa. Olen valmistunut Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi ja musiikkipedagogin tutkinnon tein vielä myöhemmin Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemialla.

Teen monipuolista ja kansainvälistä työtä musiikin ja opettamisen kautta. Kohtaan valtavan määrän ihmisiä työssäni ja olen mukana elämän hyvissä hetkissä kuin myös vakavissa kriiseissä.

Olen ollut politiikassa mukana yli kymmenen vuotta. Olen kolmannen kauden kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, maakuntahallituksen jäsen, Perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen ja Kuntaliiton valtuuskunnan jäsen. Johdin kaksi vuotta myös Varsinais-Suomen Perussuomalaisia.

Erityisiä kiinnostuksen kohteita poliittisesti ovat sivistyspolitiikka, turvallisuus, talous, suomalaisuus ja maaseudun hyvinvointi. Haluan puolustaa suomalaista elämänmuotoa, kristillisiä arvoja ja länsimaiseen sivistysperintöön pohjautuvaa arvomaailmaa, jota ollaan kovaa vauhtia ajamassa alas. En siedä kieltämisen kulttuuria "woke" ja "cancel", jotka pyrkivät mitätöimään tavallisten ihmisten oikeutuksen vapaaseen ajatteluun ja sananvapauteen. Suomessa täytyy ajatella ensisijaisesti suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Se on valtion tärkein tehtävä. Nyt se ei toteudu niin kuin kuuluu.

Harrastan monia liikunnan muotoja ja vietän perheeni kanssa vapaa-aikaa mökillämme Kemiönsaaren Dragsfjärdissä. Matkustelu, kielten opiskelu ja lukeminen kuuluvaat myös mieluisiin harrastuksiini.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Tätä täytyy miettiä hyvin tarkkaan. Lähtökohtaisesti on myös hyvä miettiä miten oikeudenmukainen verotus on, koska monia palveluita saa siitä huolimatta, maksaako ihminen kirkollisveroa tai ei. Kirkon pitäisi myös hoitaa sille kuuluvat tehtävät ja pitää huolta kristinuskon julistamisesta. Nyt kirkko on mennyt niin vihervasemmistolaiseen suuntaan, että se karkottaa jäseniä pois, koska eivät halua rahoittaa ilmastonmuutoksen ja Pride-aatteen levittämistä ev.lut.kirkossa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Tämä käytäntö on toistaiseksi hyvä.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15-vuotiaana on käyty mahdollinen rippikoulu ja muutenkin 15 on jo sellainen ikä, jolloin tehdään muitakin valintoja esim. koulutukseen liittyen. Myös rikosoikeudellinen vastuu alkaa, joten kyllä siinä iässä ollaan jo valmiita tekemään myös jonkinlaisia arvoratkaisuja.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Kristinuskon merkitys tulee korostua edelleen Suomessa, koska sillä on keskeinen vaikutus siihen, miten yhteiskuntamme on kehittynyt ja miten arvomaailmamme on muodostunut Suomessa ja Euroopassa.
Kulttuurimme pohjautuu kristillissosiaaliseen, humanistiseen sivistysperinteeseen ja arvoihin. Tätä ei tule mitenkään asettaa Suomessa samalle viivalle minkä tahansa maailmanuskonnon kanssa. Niistä on hyvä tietää, mutta kristinusko on meidän kulttuurimme sivistyksen perusta.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Kyllä tämän tulisi olla mahdollista ihan valinnanvapauden nimissä.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Tämä on osa sukupolvia yhdistäneestä perinteestä. Niillä on tärkeä merkitys henkisesti ja niihin tulisi kannustaa suhtautumaan kunnioittavasti ja osana suomalaisuuteen kuuluvaa perinnettä. Kulttuurisestikin arvokkaita tilaisuuksia ja avartavat lasten ja nuorten maailmaa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Kun mennään fyysiseen toimenpiteeseen, tulee siihen suhtautua siihen kuuluvalla vakavuudella eikä vahingoittaa puolustuskyvytöntä lasta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Työntekijän tulee noudattaa työnantajan ohjeistusta.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Kristinuskon jumalaa on pilkattu ja pilkataan jatkuvasti. Totaalisen typerää pilkata sellaista, joka on toiselle pyhä asia. Ei sellaista tieten tahtoen kuulu tehdä. Mutta jos pilkata välttämättä haluaa, niin pitää niin voida sananvapauden ja typeryydenvapauden nimissä tehdä.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Maallistunut yhteiskuntamme kun ei muutenkaan vietä pyhiä niiden alkuperäisessä tarkoituksessa, niin tuntuu hassulta, että arkipyhät koskevat kaikkia. Tässä olisi hyvä löytää joku sopiva malli.