Petri Kolmonen (375)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Keskusta
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://www.petrikolmonen.com

Olen Nurmijärveläinen 51 vuotias mies. Asun haja-asutusalueella omakotitalossa 10 vuotiaan tyttäreni kanssa. Olen mukana sekä alue-, että kuntapolitiikassa ja toista kertaa ehdolla eduskuntavaaleissa. Olen Lasten oikeudet ry perustaja ja puheenjohtaja. Olen perhepolitiikan asiantuntija ja eduskuntavaali tavoitteeni liittyy perhepolitiikkaan, joka onnistuessaan lisää syntyvyyttä sekä vahvistaa taloutta.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Kirkkoon kuuluvat ovat valmiita maksamaan kirkollisveroa. Jos tämä on ongelma niin kirkosta voi erota. Kirkon tapahtumiin voi kaikki osallistua ja kirkko tekee myös arvokasta työtä heikompiosaisten eteen.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Edesmenneen hautaaminen on viimeinen kunnianosoitus ja arvokas tapahtuma lähiomaisille. Kyseessä ei ole vain hautaaminen vaan se tulee hoitaa arvokkaasti.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15 vuotias on riittävän kypsä ymmärtämään suhdettaan uskontokuntiin.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Uskonnot ovat iso osa historiaa ja yleissivistystä. En näe estettä etteikö maailmanuskontoja tulisi opettaa kaikille samalla kertaa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Jos lapsi on riittävän vanha ymmärtämään eron uskonnon ja ET opetuksen välillä niin tulisi oltava vapaus valita.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Ei kuulu koulun tehtäviin vaan on hoidettava vapaa-ajalla.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Lapsella on oikeus koskemattomuuteen. Lääketieteellistä perustetta ympärileikkaukselle ei ole.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Aikansa elänyttä. Ehdottomasti pitää lopettaa.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Jos uskonnollisista syistä huivin käyttämättä jättäminen ei mahdollista työn vastaanottamista niin ei mielestäni tulisi kieltää. Pukeutuminen joka peittää kasvot tulee työnantajan voida vaatia yhtenäistä pukeutumista.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Nykyinen laki vastaa hyvin nykyajan tarpeisiin. Jos jokin sanominen tai käytös on ristiriidassa lain kanssa se on rangaistavaa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Nykyiset vapaapäivät ovat vakiintuneita ja arvokkaita ihmisille. En pidä perusteltuna muuttaa vakiintuneita vapaapäiviä, joka voi olla riskinä, jos se määritellään työaikalaissa.