Tuomo Isokangas (151)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Pirkanmaa

Kotisivu: https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/tuomo-isokangas

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kaikkien uskontokuntien tulee vapaaehtoisuuden pohjalta, kuten uskonnonvapauskin on, järjestää taloutensa. Poikkeus henkilörekisterin hoitamisesta, mistä täytyy tehdä erillinen päätös, kenen toimesta se hoidetaan.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Mielummin kuntien tehtäväksi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

On kaksi eri asiaa osallistua uskonnollisiin toimituksiin tai rekisteröityä uskonnolliseen järjestöön. Yleisesti hyväksi iäksi on todettu 16-vuotta.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Yleissivistävä kaikille kuuluva tietopohja olisi hyvä läpikäydä kaikille, mutta varsinaisen eri uskontojen lisäopetuksen tulisi kukin uskontokunta itse järjestää.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Tutustumiskäynnit eri uskontojen jumalanpalveluksissa olisi suotavaa yleissivistyksen kannalta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.

Tulee sallia toimenpiteen vaikutus terveyteen huomioiden.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tässä tapauksessa "väärät" uskonnot tulisi kieltää. Ongelma olisi sitten siinä, kuka tällaisen määrityksen tekee.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Ihminen pitää pystyä palveluammatissa aina tunnistamaan tilanteen mukaan.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Olisi liian vaikea määrittää se, mikä kullekin on Jumalan pilkkaamista ja mitä rangaistuksia siitä vaadittaisiin.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Jokainen uskontokunta voi viettää omia pyhiään milloin haluaa. Jos tämä poikkeaa yleisistä työehdoista, niin silloin se on työntekijän ja työnantajan välinen sopimusasia.