Ada Hosio (2)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Feministinen puolue
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://twitter.com/adahosio

Olen Ada, ala-asteen luokanopettaja ja syntyperäinen korsolainen. Vapaa-ajallani harrastan paritanssia ja pelaan lautapelejä.

Suomalainen politiikka kaipaa ravistelua. Tarvitsemme uskallusta haaveilla aidosti paremmasta yhteiskunnasta, joka toteutetaan rikkomalla nykyisiä rakenteita ja luomalla uutta. Olen ehdolla, koska on aika ottaa rohkeita askeleita kohti tulevaisuutta.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Verotusoikeuden poistaminen auttaa erottamaan kirkon ja valtion. Myöskään muilla uskontokunnilla ei tällaista erityisoikeutta ole.

Jos kirkon verotusoikeus poistuu, tulee samalla alkaa suunnitella uskontokuntaan sitoutumatonta toimintaa, jolla korvataan esimerkiksi seurakuntien lastenkerhot.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15-vuotias saa päättää itsenäisesti mm. omasta nimestään. Viimeistään 15-vuotiaalla tulisi olla oikeus päättää itse uskontokuntaan kuulumisesta.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Kaikille yleisellä katsomusaineella voidaan varmistaa, että oppilaat saavat tarpeeksi kattavan kuvan erilaisista uskonnoista ja uskonnottomuudesta. Oppiaineeseen voidaan sisällyttää myös esimerkiksi tunne- ja kaveritaitojen sekä etiikan opetus.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Ehdottomasti, varsinkin niin kauan kuin alaikäinen ei voi itse päättää uskontokuntaan kuulumisesta.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Uskonnon harjoittaminen ja uskonnolliset tilaisuudet eivät Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan kuulu peruskouluun tai esiopetukseen. Valitettavasti kuitenkin moni koulu kokee, että jumalanpalvelukseen osallistuminen on evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluville pakollinen osa opetusta.

Uskontoihin voi tutustua ilman uskonnolliseen tilaisuuteen osallistumista esimerkiksi tutkimalla uskonnollisia tekstejä ja lauluja, sekä opintokäynneillä, joissa tutustutaan uskonnollisiin rakennuksiin.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Alaikäisille ei tule tehdä lääketieteellisesti tarpeettomia leikkauksia.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Mikäli eläin tapetaan ihmisravinnoksi, sen tulee tapahtua mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Tällainen käytäntö olisi vain ja ainoastaan syrjintää.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Vakiintuneet vapaapäivät ovat vanhentunut käytäntö, joka ei huomioi eri uskontokuntiin kuuluvia. Vapaapäivien irrottaminen kirkosta mahdollistaisi vapaapäivien siirtämisen, esimerkiksi Isossa-Britanniassa viikonlopulle osuva vapaapäivä siirretään viikonpäivälle.