Jaana Kiiski (61)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomi

Kotisivu: https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/jaana-kiiski

Olen 48 -vuotias koulutussuunnittelun asiantuntija, äiti ja vaimo.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kohtelu on tasapuolista verotuksellisesti, jos millään uskontokunnalla ei ole verotusoikeutta.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Näin kaikki uskontokunnat tulevat kohdelluksi tasapuolisesti.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

18 vuotta on täysi-ikäisyyden raja.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Kaikki saavat samat tiedot eri elämänkatsomuksista.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Kaikkien oppilaiden tulee saada mahdollisuus opiskella et.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Vapaa-ajalla voivat kaikki tehdä mitä haluavat, ei kuulu kuntien järjestämään opetukseen.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Vain terveydelliset syyt oikeuttavat lasten kehoon kajoamisen sukupuolesta riippumatta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläinten kidutus uskonnollisista tai uskomuksellisista syistä ei kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Jos huivin käyttö voidaan toteuttaa työssä turvallisesti, se tulee sallia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Monissa uskonnoissa on useita jumalia ja kaikki uskonnot tulisi ottaa huomioon tasapuolisesti. Laki ei ole tätä päivää.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Kuuluu työaikalainsäädännön piiriin.