Tuija Saloranta (74)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liike nyt
Vaalipiiri: Häme

Kotisivu: http://www.tuijasaloranta.fi

Olen lakimies, ja valmistunut v. 1999 Lapin Yliopistosta. Varatuomarin arvonimen sain v. 2001 Fysioterapeutiksi valmistuin jo aiemmin v. 1993. Lisäksi minulla on erilaisia liikunta-alaan liittyviä opintoja. Oikeuspsykologiasta olen suorittanut yliopistossa perusopinnot ja täydentävät opinnot. Suoritin noin vuosi sitten vuoden kestävän uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen (teemoina Suomen työttömyys-työllistyminen-uraohjaus) Itä-Suomen Yliopistossa, koska kiinnostuin maamme työllisyyshaasteista.
Juristiksi valmistumisen jälkeen olen toiminut asianajo-oikeudellisissa tehtävissä lähinnä työoikeuden, rikosoikeuden, sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden sekä yritysjuridiikan alalla. Rikosoikeudessa avustan seksuaalirikosten uhreja – olen myös tohtorikoulutettava.

Toimin Lahden kaupunginvaltuustossa valtuutettuna ja Liike Nyt:n valtuustoryhmän puheenjohtaja. Lisäksi toimin Päijt-Hämeen hyvinvointialuella valtuutettuna aluevaltuustossa ja tarkastuslautakunnassa.

Perheeseeni kuuluvat aviomies, 2 nuorta ja 3 koiraa. Harrastan ratsastusta, uintia, ulkoilua ja loma-aikoina laitesukellusta.

Keskeiset vaaliteemani ovat
1) Mikä auttaa taloutta auttaa pääosin ihmistä eli
a) Tuloveroprosentin alentaminen kaikissa tuloluokissa vähitellen (käytettävissä olevat varat kasvavat),
b) byrokratian karsiminen,
c) julkisten, tuottamattomien, hankkeiden alasajo
d) yrittäjyyden esteiden poistaminen ja julkista palvelutuotantoa tietyillä aloilla suosivan lainsäädännön poistaminen ja
e) työnteon kannattavuuden parantaminen
=kansalaisten peruspalveluiden saatavuus ja laatu kasvavat talouden edellytysten parantuessa
2) Ennaltaehkäisy on sijoitus, ei kustannus (ikääntyvän väestön aktivointi ja yhteisöllisyys eri ikäryhmien kesken)
3) Suomalaisten turvallisuus lähtee mikrotasolla ja se luodaan kokonaisvaltaisilla päätöksillä. Turvallisuuden on lähdettävä perheistä laajentuen koskemaan elinympäristöä ja päätyen Suomen valtion ulkopoliittisiin ratkaisuihin.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus: Jos jollakin instanssilla on verotusoikeus, tulee se sallia tasapuolisuuden vuoksi kaikille vastaaville instansseille. Lisäksi verotusvelvollisuuden tulee perustua vapaaehtoisuuteen (kansalaisten mahdollisuus verotulojensa kohdentamiseen).

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Kts. vastaus kohdassa 1. eli tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus: Jos jollakin instanssilla on hautaustoimi, tulee se sallia tasapuolisuuden vuoksi kaikille samat ehdot täyttäville vastaaville instansseille. Tällöin kansalaisten päätäntävalta kasvaa.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Rippikoulu käydään keskimäärin noin 15-vuotiaana. Päätös haluaako sen käydä vai ei liittyy päätökseen kuulua johonkin uskontokuntaan tai ei.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Katsomusaineen tulee sisällyttää esimerkiksi maailmanuskonnot. Edellä mainitut kuuluvat yleissivistykseen ja historian tuntemukseen. Osassa muita maita uskonto linkittää elämää vielä vahvastikin - on hyvä olla tietoinen eri tavoista ja näkökulmista.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Valinnanvapaus kuuluu myös lapsille ja nuorille. Hyvästä asiasta on kysymys.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Joulujuhlat ja kevätjuhlat voivat olla kirkossa, ikäänkuin osana suomalaista perinnettä. Muutoin jumalanpalvelukset eivät kuulu koulumaailmaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympärileikkaus uskonnollisena toimenpiteenä vastaa pahoinpitelyn tunnusmerkistöä - se on myös nähtävä tällaisena.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Elämää on kunnioitettava, ja turhaa kärsimystä on vältettävä. Meillä on mahdollisuus antaa eläimillekin kunnioitettava kuolema.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Asumme Suomessa. Useat maat ovat kieltäneet huivin käytön. Huivin käyttö voi haitata integroitumista ja erottaa ihmiset toisistaan. Pahimmissa tapauksissa se voi altistaa syrjinnälle.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Ongelma yllä mainitussa kysymyksessä on se, että jumalia ja/tai erilaisia, eri ryhmien kunnioittamia asioita on sadoittain. Jos yksi kielletään, tulisi kaikki kieltää. Kiusaaminen väkivaltana ja muut laissa kriminalisoidut teot voivat tulla kysymykseen joissakin tapauksissa, mutta tällöin laki onkin yhtenevä kaikille.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Jos vapaapäivät ovat säännellyt työaikalaissa, on lainsäädäntö ja käytäntö yhtenevä ja yksinkertaisempi.