Esa Kannelmaa (133)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Vaasa

Työurani tein poliisissa. Toimin poliisin eri tehtävissä noin 36 vuotta.
Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Poliisin työssä kohtasin paljon erilaisia ihmisiä ja näin nuorten, perheiden ja vanhusten ongelmia. Poliisiurani jälkeen olen toiminut Ukrainasta ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten edustajana.
Haluan vaikuttaa yhteiskunnan asioihin ja rakentaa turvallisen, sekä elinvoimaisen Suomen.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Kirkollisveroni on 1,50% ja se on mielestäni kohtuullinen. Kirkko tekee tärkeää ja hyvää työtä yhteiskunnassa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Nykyinen järjestelmä on mielestäni toiminut hyvin. Hautajaisjärjestelyt tulee hoitaa ammattitaidolla ja tilaisuus järjestää arvokkaasti. Taloudellinen näkökulma ja voiton tavoittelu ei saa olla etusijalla.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Nykyinen tapa on hyvä. Vanhempien suostumuksella voi erota 15 vuotiaana, jos ehdottomasti haluaa.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Uskonnonopetus on nykyisellään hyvin järjestetty. Kouluille on haastavaa järjestää eri uskonnoille omat oppitunnit. Tietokoneen välityksellä voidaan nykyään opiskelijoita yhdistää eri uskontojen mukaan.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Filosofia, etiikka ja opetus joka tukee hyvää kasvua ovat hienoja asioita, joiden opiskeleminen voi lisätä nuorten kiinnostusta kehittää itseään niissä.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Kyllä lasten on hyvä nähdä käytännössä, että kuinka kirkossa jumalanpalveluun osallistutaan ja mitä jumalanpalvelussa tapahtuu. Se kuuluu myös yleissivistykseen ja sen mukaan lapset / nuoret voivat ymmärtää Suomessa vallitsevaa uskontoa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Suomessa tulisi noudattaa Suomen lakia. Lapsen itsemääräämisoikeus on tärkeä ja jos se ei toteudu, niin leikkausta ei pitäisi sallia.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläimen kärsimysten tulee minimoida.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

En näe, että huivista aiheutuisi hygienia ongelmia. Ruokakaupassa tulee kiinnittää huomio hygieniaan ja kuinka se toteutuu työssä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Jumalanpilkkaa ei tulisi laista poistaa. Koraanin polttaminen on aiheuttanut huomattavia mellakoita useissa maissa ja sitä on käytetty erilaisten poliittisten tavoitteiden edistämiseksi.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Kirkolliskokouksen päätökset ja kirkkolaki olisi mielestäni hyvä säilyttää, jolloin päivien alkuperäistarkoitus ja kirkon sanoma säilyy.