Matti Rinnekangas (156)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Oulu

Kotisivu: http://mattirinnekangas.fi

Uskonnon sekä ajattelun vapaus ydinarvojani. Alaikäisille tulee tarjota neutraali ja turvallinen fyysinen sekä psyykkinen ympäristö. Muistetaan kuitenkin yksilökohtaiset erot persoonallisuuksissa sekä lahjakkuuksissa ja annetaan kaikille mahdollisuus kehittyä omien mahdollisuuksien rajoissa.
Tausta evankelis-luterilainen kasvatukseltaan. Nykyään etsin henkistä kotiani.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Voidaan mennä nykyisellä verotusrakenteella. Jäsenillä kuitenkin mahdollisuus erota, joten vero siinä mielessä valinnainen.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Pitkät perinteet sekä mielestäni asiallisesti hoidettu vuosikymmenien saatossa. Hyvää käytäntöä syytä kehittää, ei altistaa kansainvälisten jättien armoille.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Pitää tämän hetken monikulttuurisuus ja uskontoisuus kehityksessä miettiä jatkossa tarkemmin valtion ja kuntien vastuu.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Kannatan aina lähtökohtaisesti perheiden ja yksilön valinnanvapautta tämän kaltaisissa asioissa.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Suomen kulttuuriperinteitä tulee kunnioittaa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tarpeentonta silpomista ei tule sallia yhteiskunnassa.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Suomessa on saavutettua korkeaa moraalista ja eettistä tasoa ei tule myydä hetken trendien ja mielijohteiden markkinapaikalla.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Pukeutumisen sekä toiminnan tulee perustua tieteelliseen tutkimukseen sekä korkeimpiin mahdollisiin laatustandardeihin. Toiminnan laadun sekä tehokkuuden tasoa ei Suomessa tule laskea.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Viimeisistä rippeistä kansallisia ominaispiirteitä tulee pitää kiinni. Kuitenkin kristillisinä merkkipäivinä ajatus sekä katse usein viivähtää taivaalla korkeuksissa. Pidetään kristillisyyden merkkipäiviä arkisina merkkipaaluina vuoden tärkeistä tapahtumista historiassa.