Valo Vesikauris (266)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Feministinen puolue
Vaalipiiri: Helsinki

Kotisivu: http://valovesikauris.fi

Olen 28-vuotias sosionomi ja sukupuolen moninaisuuden asiantuntija. Teen töitä muun muassa nuoriso-ohjaajana, ja töiden lisäksi aikani kuluu pitkälti aktivismiin sekä järjestötyöhön Trans ry:n puheenjohtajana. Olen alunperin pikkupaikkakunnalta kotoisin, ja asunut Helsingissä nyt 7 vuotta. Feministin lisäksi voisin määritellä itseäni myös ainakin sanoilla utopisti, antifasisti, empaattinen, herkkä, rohkea, optimisti ja gamer. Monet ajatuksistani ja periaatteistani tulkitaan radikaaleina, vaikka pohjimmiltaan haluaisin ihan vain sitä, että kaikilla olisi hyvä olla nyt ja tulevaisuudessa.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kirkon ja valtion toiminta ja oikeudet tulee erottaa toisistaan vahvasti. Evankelis-luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla ei ole mitään perusteltua erioikeutta verotukseen, joten verotusoikeus tulee poistaa eikä sitä tule myöntää millekään muullekaan uskontokunnille.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

En osaa sanoa, mikä olisi tässä paras toimintatapa. Mielestäni on tavoiteltavaa, että hautausmaista muodostuisi kaikkien yhteistä ja viihtyisää kaupunkitilaa, ja vähintään tässä mielessä hautaustoimen siirtäminen valtion ja kunnan tehtäväksi olisi perustelua.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15 vuoden ikäraja mukailee muita samassa iässä saatavia oikeuksia, kuten esimerkiksi nimen muuttaminen omalla ilmoituksella.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Yhteisen katsomusaineen opetukseen siirtyminen tulisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Jokaisen oppilaan on hyvä saada perustiedot yleisimmistä uskonnoista ja niiden historiasta. Tämän lisäksi yleinen elämänkatsomuksien ja siinä sivussa arvojen, ideologioiden ja ylipäätään ihmisenä olemisen käsittely ja niistä oppiminen kuuluu kaikille.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

ET-opetukseen osallistumisen täytyy olla mahdollista kaikille. Valinnanvapaus tulee tarjota oppilaille itselleen, eikä esimerkiksi niin, että vanhemmilla olisi oikeus päättää lapsen puolesta.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Kristillisten perinteiden ylläpito tai minkä tahansa tiettyyn uskontoon liitettyjen tilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistumisen takaaminen ei ole koulun tehtävä. Koulujen tulisi purkaa kristinuskoon ja kristillisyyteen sidottuja perinteitä, kuten joulukirkko tai kristinuskoon liitetyt laulut koulun juhlissa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Lasten kehollinen koskemattomuus täytyy turvata ehdoitta. Ei-lääketieteellisiin syihin perustuvat, kosmeettiset hoidot/leikkaukset täytyy kieltää lailla, oli kyseessä sitten uskonnollisiin syihin vetoaminen tai esimerkiksi kehonormatiivisuuden nojalla intersukupuolisten lasten kehojen operointi.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Kärsimyksen minimoimiseksi teurastus ja eläinten kasvattaminen ihmisten ruuaksi tulisi minimoida ja jonkin mittaisella siirtymäajalla lopettaa kokonaan. Tietoista kivun ja kärsimyksen aiheuttamista muille eläimille ei voi oikeuttaa uskonnollisilla eikä millään muillakaan perusteluilla.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Uskonnolliseen vakaumukseen liittyvä vaatetus ja asusteet tulee sallia, elleivät ne aiheuta turvallisuus- tai hygieniariskejä. Ruokakaupassa myyjänä tällaisia riskejä ei pahemmin ole, mutta esimerkiksi joillain teollisuuden aloilla tehdastyöskentelyssä huivi tai riippuva ristikaulakoru voivat olla turvallisuussyistä kiellettäviä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumalanpilkka on yksi monista asioista, jotka voidaan katsoa tökeröiksi tai huonoa makua edustaviksi, mutta joita ei ole mielekästä kieltää lailla. Jos jumalanpilkka poistuisi rikoslaista on varmistettava, että lainsäädäntö mahdollistaa puuttumisen uskonnon varjolla tapahtuvaan kansanryhmää vastaan kiihottamiseen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Mitä vähemmän valtion ja yhteiskunnan toimintaperiaatteet nojaavat kirkkoon, sitä parempi.