Matti Muukkonen (304)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liberaalipuolue (sit.)
Vaalipiiri: Uusimaa

40-vuotias julkisoikeuden yliopistonlehtori, HTT, OTT, YTM, julkisoikeuden dosentti. Perusoikeudet, erityisesti vapausoikeudet ajattelun ytimessä.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kirkko, kuten muutkin harrastukset, tulisi toimia yhdistyspohjalta.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Markkinat toimii tässäkin asiassa tehokkaasti ja mahdollistaa palvelujen kehittämisen.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Lähtökohtaisesti tuolloin pitäisi vasta olla mahdollista liittyä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.

Ei ole tarvetta erilliselle oppiaineelle. Lisätään filosofian ja juridiikan opetusta.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Asiaa tulisi käsitellä perusoikeusrajoituksena. Mikä on hyväksyttävä syy sille, ettei voi toimia toisin?

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Ei missään nimessä. Maallisen vallan ei pidä viedä tilaisuuksissa uskonnollisiin tiloihin, eikä uskonnollisia tilaisuuksia tule tuoda kouluihin.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Kyse on lähtökohtaisesti pahoinpitelystä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Uskominen menninkäisiin ei oikeuta poikkeamaan yleisistä periaatteista.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Ja kaikki muukin. Pukeutumisen vapaus on yksilönvapauden ydinaluetta.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Eiköhän aika ole ajanut tämän ohi.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Meillä on niin maallinen yhteiskunta, joten tällaista ei enää pitäisi olla.