Sami Kymäläinen (153)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Pirkanmaa

Kotisivu: https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/sami-kymalainen

Olen 47- vuotias avoin, suorapuheinen ja tavallisten suomalaisten etua ajava kahden lapsen isä. Työskentelen yksityisellä turvallisuusalalla ja toimin yrityksessä pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna. Harrastuksiini kuuluu kuntosali ja lukeminen. Haluan tehdä Suomesta paremman paikan asua ja elää kaikille suomalaisille. Päätöksenteon tulee keskittyä aina suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseen. Maailman kaikkien ongelmien ratkaiseminen suomalaisen veronmaksajan rahoilla tai katumusharjoituksilla on loppuun kuljettu tie.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Kirkollisvero on vapaaehtoinen ja kirkko toimii merkittävässä roolissa kolmannen sektorin palveluiden tarjoajana. En näe verotusoikeuden poistoa tässä tilanteessa erityisen tarpeelliseksi.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Mielestäni nykyjärjestely on hyvä.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Mielestäni 15- vuotiaalla on riittävä ymmärräys tälläisen päätöksen tekemiseen.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Kristinuskolla on ollut merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan muodostumisessa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Mielestäni lapsella tulisi olla oikeus valita, osallistuuko uskontoon vai ET opetukseen.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Kukaan ei kuole, jos jouluna järjestetään joulukirkko.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

ALaikäisten lasten silpominen uskonnon tai ideologian nimessä on väärin.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläinten suojelu tarpeettomalta kärsimykseltä menee uskonnon harjoittamisen edelle.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Jos työnantaja määrää työasusteen, sitä tulisi käyttää ilman mitään uskonnollisia tai ideologisia tunnusmerkkejä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumalanpilkka on lakipykälänä ongelmallinen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Jatkossa vapaapäivien tulisi määräytyä niin, että myös käytännöllisyys huomioidaan.