Santtu Pihlaja (44)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kristillisdemokraatit
Vaalipiiri: Keski-Suomi

Kotisivu: https://www.facebook.com/SanttuPihlaja

Olen 35-vuotias mies Joutsasta. Naimisissa ja kolmen lapsen isä. Koulutukseltani ylioppilas ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja. Työskentelen ohjaajana kehitysvammaisten tomintakeskuksessa. Harrastan liikuntaa, musiikkia, hevoshommia, avantouintia. Lemmikkeinä kaksi koiraa ja hevonen.

Puolustan jokaisen ihmisen oikeutta elämään, sananvapautta, suomalaista ruuan- ja energiantuotantoa, metsätaloutta, sote-palveluja (erityisesti mt-palvelujen matala kynnys ja nopea saatavuus olisi tärkeää), lapsiperheitä, nuorisoa.

Vastustan Eu:n liiallista valtaa, haittamaahanmuuttoa, pakkolakeja

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Suuret kirkkokunnat tarjoavat yhteiskunnallisesti tärkeitä palveluita suomalaisille, joten verotusoikeus on mielestäni oikeutettu. On myös huomionarvoista, että kirkko on aikanaan ollut vielä merkittävämmässä roolissa yhteiskunnassamme ja tärkeänä osana sen kehitystä. Pohjimmiltaan koko hyvinvointivaltio pohjautuu kristinuskoon ja seurakunnan malliin: heikoimmistakin lähimmäisistä huolehditaan. Jokainen voi vapaassa yhteiskunnassa itse päättää, haluaako kuulua johonkin uskonnolliseen yhteisöön vai ei, joten kyse ei siinä mielessä ole kuitenkaan pakkoverosta. Verotusoikeutta ei tule kuitenkaan laajentaa muihin uskontokuntiin, koska niillä ei ole ollut vastaavaa roolia yhteikuntamme muovautumisessa tai sen nykyisten palveluiden järjestämisessä. Katolisen kirkon osalta oikeutta voisi harkita sen pitkän historian ja vaikutuksensa takia. Onhan se ollut merkittävässä roolissa sivistyksen ylläpitäjänä.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

On selkeintä, että yksi taho organisoi hautaustoimen, ja että hautausmaat ovat perinteisen mallin mukaisia. En näe ongelmaksi sitä, että muiden uskontokuntien jäsenet tai uskonnottomat haudataan kirkon ylläpitämille hautausmaille ev.lut. seurakunnan toimesta. En näe tarpeellisena laajentaa hautaustoimen tukia yksityisille hautausmaille.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Täysi-ikäinen on riittävän kypsä päättämään itse uskontokuntansa. Ikärajan laskeminen voisi lisätä harkitsemattomia uskontokunnista eroamisia ja niihin liittymisiä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Yhteiseen katsomusaineeseen siirtyminen voisi olla vaihtoehto, jos siinä huomioitaisiin kristinusko tarpeeksi vahvasti. Kristinuskon merkittävyyden takia olisi tärkeää opettaa sitä edelleen kouluissa. Opetusta voisi syventää vielä enemmän koskemaan syitä ja todisteita kristinukson olemassaolon takana.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Uskonnonvapauden tasavertaisen totetutumisen nimissä ET-opetus olisi oltava vaihtoehtona kaikille.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Kristinuskon ja ev.lut. kirkon yhteiskunnallisen merkittävyyden takia kristillinen perinne on säilytettävä kouluissa. Jumalanpalvelukset ovat tärkeä osa kristillistä perinnettä.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.

Poikien ympärileikkauksen kieltäminen syrjisi erityisesti juutalaisia ja voisi täten lisätä antisemitismiä Suomessa. Ympärileikkaus on melko pieni toimenpide, jonka hyötyjen on tutkittu olevan suurempia kuin haittojen.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.

Tämä on Suomen nykyisen lainsäädännön mukainen kanta, enkä näe tarpeelliseksi muuttaa sitä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Uskonnovapauden nimissä huivin käyttö tulee sallia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

En pidä jumalanpilkkaa hyvänä asiana, mutta laki sen kieltämisestä on ongelmallinen ja hyvin tulkinnanvarainen. Se rajoittaa ihmisten sananvapautta samalla tavoin kuin laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kannatan molempien lakien poistamista.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Kristinuskon merkittävän yhteiskunnallisen aseman ja kristillisen perinteen säilyttämisen tärkeyden takia kristinuskoon kytköksissä olevat vapaapäivät olisi hyvä säilyttää. Kirkolliskokouksella pitää olla valta päättää niitä koskevista mahdollisista muutoksista.