Janne Riitakorpi (39)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Keskusta
Vaalipiiri: Pirkanmaa

Kotisivu: http://www.janneriitakorpi.fi

Olen 28-vuotias yhteiskuntatieteiden
maisteri Tampereelta.

Aikaansaava uudistaja ja
yhteistyökykyinen
joukkuepelaaja.

Töissä eduskunnassa
asiantuntijana ja kansanedustajan
avustajana.

Yhteiskunnallisten asioiden
lisäksi liikunta ja urheilu ovat
lähellä sydäntäni.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

En näe tarvetta alkaa valmistella tätä vielä seuraavan neljän vuoden aikana mutta tunnistan kyllä pidemmällä aikavälillä tarpeen tarkastella myös tätä kriittisesti varsinkin siinä tilanteessa jos enemmistö suomalaisista ei enää kuulu näihin kahteen kirkkoon.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Nykyinen käytäntö on varsin toimiva mutta mielestäni myös vapaa-ajattelijayhdistysten ylläpitämien hautausmaiden tulisi saada tukea toimintaansa valtiolta.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Pitäisin perusteltuna ikärajan alentamista 15 vuoteen.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Tämä pitäisi selvittää perusteellisesti mitä hyötyjä ja haittoja kussakin mallissa on. Toistaiseksi jatkaa samalla tavalla. En kuitenkaan mielelläni jakaisi lapsia eri luokkiin uskontonsa mukaan. Tästä syystä yhteinen opetus olisi parempi mutta sitä on ehkä vaikea saada kaikille sopivaksi. Erillisen "oman uskonnon" opettaminen ei kuitenkaan pitäisi olla mitenkään isossa roolissa koulussa. Elämänkatsomus, etiikka ja maailmanuskontojen perusteet ovat tärkeämpiä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Ehdottomasti tulisi. Jos kerran uskontokuntiin kuulumaton voi valita uskonnon opetuksen ET:n sijasta, tulee tämä olla myös mahdollista toisin päin.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Jumalanpalvelukset eivät varsinaisesti kuulu peruskoulun toimintaan mutta en lähtisi sitä kuitenkaan lailla kokonaan kieltämään esim. joulun yhteydessä. Jos niitä järjestetään, pitää huolehtia että järjestetään myös tunnustukseton tilaisuus joka on selkeästi yhtä isolla vaivalla järjestetty eikä vain hutastu jotain kasaan. Lisäksi kaikilla tulee olla mahdollisuus valita tunnustukseton tilaisuus, ei ainoastaan niillä jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan. Ohjeita tulisi siis selkeyttää ja myös vaatia kouluilta niiden mukaan toimimista.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Mielestäni se loukkaa lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta ja tulisi kieltää lailla. Ymmärtääkseni mm. Lastensuojeluliitto ja Lääkäriliitto ovat tätä mieltä myös.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Uskonnollinen syy ei oikeuta aiheuttamaan tarpeetonta kärsimystä eläimelle myöskään teurastuksen yhteydessä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Työnantajalla tulee luonnollisesti olla oikeus asettaa vaatimuksia työpaikkapukeutumiseen esimerkiksi hygienia ja turvallisuus huomioiden mutta en näkisi että esimerkiksi pelkästään musliminaisen huivin käyttö olisi ongelmallinen. Sen sijaan laajemmat uskonnolliset asut kuten muslimien tapauksessa burkha ei ole ok.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

YK:n ihmisoikeuskomitea on vaatinut Suomea poistamaan uskonrauhan rikkomisen lakipykälän ja Suomi on yksi viimeisistä Euroopan maista, joissa jumalanpilkka on rangaistavaa.

Pitää muistaa että kiihottaminen kansanryhmää vastaan, kunnianloukkaus jne. ovat rikoslaissa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

En näe tässä suurta käytännön ongelmaa. Periaattellisella tasolla ehkä joo mutta nämä ovat vakiintuneita vapaapäiviä joilla on historiallinen uskonnollinen yhteys. Niistä tulee mielestäni päättää nykyisen käytännön mukaisesti työaikalaissa mutta työaikalaki saa mielestäni sisältää näiden osalta viittauksia myös kirkkolakiin, se ei ole ongelma.